HMS for Verneombud (40t) - bedriftsinterntKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 4 dager
Pris: Avtales

Målet med kurset er å deltakerne innsikt og forståelse for alle sider ved HMS i virksomheten. Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer. Undervisningsformen blir veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid.

Kursinnhold:
• Ansvar, plikt, lovtolkning, aktører i HMS-arbeidet
• Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Systematisk HMS-arbeid
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Målrettet HMS arbeid
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS
• Kunnskap og bruk av arbeidsmiljøloven som redskap og oppslagsver

Hovedmålet med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Deltakerne får en innføring i hvordan målrettet, systematisk og helhetlig miljøarbeid skal drives. For best mulig utbytte av kurset, forsøker vi å tilpasse kurset til de bransjene som er påmeldt det aktuelle kurs.

Kursgjennomføring:
Kurset er på 40 timer og gjennomføres over 4 sammenhengende dager fra kl 08:00 - 16:00, med noe selvstudie.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer materiell

Eksamen / sertifisering:
Norsk Fagskole utsteder kursbevis når kursavgift er registrert betalt