Grunnkurs lager- og logistikkmedarbeider - nettundervisningKursarrangør: K2 utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 kvelder i uken over 4 uker
Pris: 6.900

Vi tilbyr nettbasert grunnkurs som lager- og logistikkmedarbeider. Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til faget for å kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver som lager- og logistikkmedarbeider. Målsettingen med kurset er å gi en grunnleggende innføring og forståelse av hele logistikkprosessen.

Innhold:
Kurset tar utgangspunkt i læreplanen for logistikkfaget, med fokus på utvalgte temaer og kompetansemål som er nødvendig for grunnleggende kunnskap i faget. Praktisk tilnærming til fagstoffet med diskusjoner, individuell oppgaveløsing og praktiske øvelser.

Agenda:
• Forståelse for kvalitet, leveringstid og service gjennom hele verdikjeden
• Lagerstyring på forskjellige type lager
• Standard prosedyrer og arbeidsprosesser
• HMS og internkontroll
• Hva er logistikk - logistikksystem
• Grønn logistikk - miljøhensyn
• Forståelse for begrepet effektivitet i hele verdikjeden
• Material administrasjon - produksjon og distribusjon
• Forståelse for rollen lager- logistikkmedarbeider
• Grunnleggende logistikk
• Emballering, lastemateriell, håndtering og ansvar

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som nettundervisning på dagtid over 4 uker à 3 timer, 3 ganger i uken (tirsdag, onsdag og fredag). Ved bruk av nettundervisning kan du følge undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC. Her kan dere kommunisere, spørre, diskutere og reflektere sammen på lik linje som i et tradisjonelt klasserom. Vi vil være tett på individuell progresjon og kunne følge tett opp den enkelte deltager. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset passer for deg som:
• Ikke har / har noe erfaring med lager- og logistikkarbeid
• Er i omskolering og ser etter et nytt yrke

Opptakskrav:
• Fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
• Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter på minimum A2-nivå

Kursmateriell:
Som deltaker på interaktive nettkurs hos K2 må du ha tilgang til PC, nett og headsett i undervisningen. I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal.

Eksamen / sertifisering:
Ved fullført kurs får du tilsendt kursbevis