Generell studiekompetanse - nettbasertKursarrangør: Notodden Ressurssenter
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Oppstart: august/september

Vi tilbyr generell studiekompetanse - nettbasert. Nettbasert opplæring innebærer i hovedsak studier på egenhånd. Vi har lagt vekt på at dette tilbudet skal være fleksibelt slik at dere kan studere når det passer dere. Ofte vil dere lese på kveldstid og bruke helgene til studier.

Hos oss kan du ta fagene du trenger for å kunne søke opptak på høyskoler og universiteter. Undervisningen er lagt til kveldstid og på lørdager og opplegget er i basert på at du må studere mye egenhånd. Det gir deg fleksibilitet til å studere når du har tid og mulighet.

Hvordan kan jeg oppnå generell studiekompetanse?

Studiekompetanse gjennom 23/5 regelen: Hvis man består de seks studiekompetansefagene: Norsk, naturfag, historie, engelsk, samfunnsfag og matematikk kan man etter visse kriterier søke opptak til alle høyskoler og universiteter. De aller fleste av være elever oppnår generell studiekompetanse på denne måten.

Vitnemål: Et vitnemål forutsetter et treårig studiespesialiserende løp. Hvis du bare mangler noen fag fra VG3 kan dette være aktuelt for deg. Ta kontakt hvis du trenger andre fag enn studiekompetansefagene.

Påbygg: Dette kan være aktuelt for deg som har fullført VG1 og VG2 på et yrkesfaglig studieløp. Ta kontakt med oss før du søker.

Fagbrev som helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider: I 2017 ble det startet en forsøksordning der søkere med fagbrev kunne søke opptak til sykepleien og barnehagelærer ved enkelte høyskoler.

Hvordan studerer du når du er nettelev?

I hvert fag er mellom fire og seks samlinger hver semester. Disse samlingene varer i alt fra tre til fem timer og er lagt til ettermiddager og lørdager. Historie, engelsk og samfunnsfag foregår på Skogmo VGS i Skien og norsk, naturfag og matematikk foregår på Notodden VGS. De aller fleste av samlingene overføres også på nett slik at det er mulig å følge hjemmefra hvis en ikke kan komme på samling. Vi oppfordrer likevel våre elever til å møte på samlinger i størst mulig grad.

Det er mulig å gjennomføre alle fagene på et skoleår. Vår erfaring er at de aller fleste burde ta fagene over to år. Det er også mulig å starte med bare et fag.

Vi bruker en læringsplattform som heter Canvas. Her vil du få til fagsider i de fagene du skal ta. På disse sidene står det hva du skal jobbe med mellom hver samling. Gjennom hele året må du sende inn oppgaver til læreren din som retter disse og gir deg tilbakemelding på arbeidet ditt. Læreren vil også være tilgjengelig for å svare på spørsmål du måtte ha.

Hvor stor blir utgiften til bøker og programvare?

I utgangspunktet må alle elever ha egen PC eller MAC. Du vil også trenge Office-pakken, noe det har vi gratis lisenser til. Vi kan i unntakstilfeller låne ut PCer. For elever med voksenrett er bøker gratis. Du må selv kjøpe inn bøkene, men du vil få igjen kjøpesummen når du leverer dem inn igjen. Det er ellers ingen utgifter for deg som elev.

Hva skal til for at jeg har krav på dette tilbudet?

Kravet er at du har voksenrett, dvs. at du ikke har studiekompetanse eller fagbrev, at du har fylt 25 år og at du er folkeregistret i Telemark. Dersom du ikke har voksenrett og likevel ønsker å skaffe deg generell studiekompetans kan du likevel henvende deg til oss. Dersom vi har ledige plasser vil du kunne få tilbudet gratis. Det er også mulig for NAV å søke inn brukere som ikke har voksenrett.

Dersom du skulle ha spørsmål ut over dette, vennligst ta kontakt med oss. Se også vår informasjonsvideo om utdanningen her

Oppstartsamling

Som ny elev vil du bli kalt inn til en oppstartsamling før fagene starter opp. Denne er obligatorisk og gir deg informasjon om fagene, eksamen, dataverktøy osv.

Vurdering og Eksamen

Hos oss er du elev, det vil si at får standpunktkarakter i alle fag. I tillegg må du ha en eller flere eksamener. Hvis du går etter 23/5 regelen må du ha eksamen i norsk hovedmål. Du kan også bli trukket ut til en eksamen til. Hvis du går påbygg må du ha to eksamener i tillegg norsk hovedmål. Hvis du går for vitnemål må du ha tre eksamener ved siden av norsk hovedmål.


Kursmateriell:
Hvor stor blir utgiften til bøker og programvare?
Det dere har av behov for programvare er en Internett-leser (Explorer, NetScape el.). I tillegg trenger dere en tekstbehandler (Word el.). I enkelte fag kan det også være behov for annen programvare, men som en hovedregel kan vi si at dersom du har Office 97 / 2000 / XP er det ok. Dersom du ikke har Office får du denne som student eller elevversjoner i de fleste forretninger som selger datautstyr.

Bokprisene vil variere etter hvilke fag dere tar. Boklisten ligger som en link nederst på denne siden. Telemark fylkeskommune gir et bokstipend til alle deltakere. Regler for bokstipendet fås ved henvendelse til oss.

Hva skal til for at jeg har krav på dette tilbudet gratis?
Kravet er at du ikke har fullført videregående opplæring og at du har fylt 25 år. Dersom du for eksempel har gått ett år på gymnas/allmennfag og deretter to år på handelskolen, har du ikke fullført et løp i videregående opplæring og har da krav på denne opplæringen gratis.

Dersom du har fullført videregående opplæring i noe annet enn allmennfag og likevel ønsker å skaffe deg generell studiekompetanse, eller du er for ung til å få tilbudet gratis, kan du likevel henvende deg til oss. Dersom vi har ledige plasser, vil du kunne få tilbudet gratis.

Eksamen/sertifisering:
Vi legger opp til at dere skal avslutte med standpunktkarakterer eller skal kunne gå opp til eksamen etter ett år med studier i hvert fag.

Hvor mange av disse fagene kan du ta i løpet av ett år?
Hvor mange fag du kan ta vil avhenge av din kapasitet og hvor mye tid du kan sette av. Dersom du arbeider i full stilling, tror vi ikke du bør ta på deg mer enn 2 – 3 fag i løpet av ett år. Men det finnes ikke noen normer for dette. Enkelte har større kapasitet enn andre.

Dersom du skulle ha spørsmål ut over dette, vennligst ta kontakt med oss.