Gasskontrollør (Sertifikatutsteder) - bedriftsinterntKursarrangør: Brannteknikk Grenland AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: 13 850

Vi tilbyr gasskontrollør (Sertifikatutsteder) for bedrifter. Kurset bygger på Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 704 Tiltaks- og grenseverdier.

Kursets innhold:
• Arbeidstilsynets krav ifm. gassmåling ved: Entring av
• tanker, områdeklarering før varmearbeider
• Registrering av kontrollører/sertifikatutstedere i
• arbeidstilsynets register
• Brann- og eksplosjonsteori
• Sensorenes virkemåte, samt måleskalaene ppm,
• %LEL og vol %
• Betjening av bærbare gassmåleinstrument til bruk ved
• gassmålinger for hydrokarboner, oksygen og
• helsefarlige stoffer/gasser
• Kontroll og vedlikeholdsrutiner for
• gassmåleinstrumenter
• Normer for forurensning i arbeids-atmosfæren, samt
• kombinasjonspåvirkninger av helseskadelige stoffer
• Risikoanalyse
• Fremgangsmåte ved inertisering av HC-førende
• systemer ved bruk av nitrogen (N2), samt mekanisk
• ventilasjon
• Gassmålinger i vårt mobile prosessanlegg ang.
• oksygenfriing av mottaksystem for brennbare
• væsker/gasser, gassfriing av separator, mekanisk
• ventilasjon, samt utførelse av entringsmålinger
• Skriftlig sluttest

Målgruppe for kurset:
Kurset er rettet mot personell som klargjør systemer og tanker før vedlikehold hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære og/eller helseskadelig atmosfære.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer lunsj, kursmappe og forskrifter

Eksamen/sertifisering:
Skriftlig slutttest

Prosessanlegget er transportabelt, slik at det kan kjøres bedriftsinterne kurs i hele landet.

Vis flere tilsvarende kurs: