Gassansvarlig - biogass onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 7.900

Vi tilbyr kurs for de med driftsansvar på biogassanlegg online. Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.

Innhold:
På bakgrunn av dette har biogassutvalget i Energigass Norge utarbeidet en kompetanseplan tilrettelagt dette personellet. Gassansvarlig-biogass tar for seg riskostyring, eksplosjonsverndokumenter, krav til beredskap og nødvendige lover og forskrifter.

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for daglige ledere, driftsledere / formenn og / eller operatører i anlegg som produserer biogass.