G4 Traverskran teori og praksis uten G11 - nettkursKursarrangør: IK Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 dager
Pris: 9.000

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran med teori og praksis uten G11 som nettkurs. Hovedhensikten med vårt traverskran kurs er å gi deg som skal arbeide med traverskran kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kompetanse til å stoppe bruken hvis det er fare for liv og helse.

Innhold:
Når du er bevisst på risikoene og farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass. For å ta kurset må du ha fullført G11 Løfteredskap i forkant og det er ikke tilfeldig at reglene er strenge. Maskinene og redskapene er tunge arbeidsredskaper og det krever et visst kunnskapsnivå for å skape den sikkerheten enhver arbeidsplass fortjener. Vigerust Net har juridisk og faglig ansvar for sertifisert opplæring for kursene G4/G11.

Agenda:
• Ekstrainnhold traverskrankurs
• Oppbygging av forskjellige typer bro og traverskraner
• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
• Mekanikk krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
• Elektrisitet
• Løfteutstyr
• Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
• Oppstilling av kran
• Signaler og tegn
• Vektbedømmelse og tabellbruk
• Kranførerinstruks
• Ståltau-haistau
• Tromler-ståltauskiver

Målgruppe for kurset:
For å ta kurset må du ha fullført G11 Løfteredskap i forkant og det er ikke tilfeldig at reglene er strenge