G4 Bro og traverskran og G11 Web/klasserom KveldKursarrangør: Hesselberg
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: 1530 - 2130
Varighet: 4 + 1 dager (modul 1)
Pris: 9900

Vi tilbyr krankurs på G4 bro og traverskran og G11. Alle som har befatning med lasthåndtering og kran ved risikoanalyse og arbeidsledelse kan også dra nytte av kurset. Opplæringen gjennomføres på norsk i henhold til lovverk og forskrift, samt anerkjente læreplaner for modulene.

Kursinnhold:
• Krav til kranfører, lovverk og forskrift, opplæring
• Krantyper / bruksområder
• Uttrykk og definisjoner, konstruksjon og virkemåte
• Eks. på ulykker, lovverk og forskrifter vedr. bruk av kran
• Stabilitet, anhukning samt godshåndtering med kran
• Kontroll og rapportering.
• Øvingsoppgaver og avsluttende skriftlig teoretisk prøve
• Grunnleggende praksis med maskinkjennskap, brukskontroll, bruksområder og kjøreteknikk, godshåndtering / belastninger.
• Praktisk bruk av krantyper, lasthåndtering ved egnet plass
• Praktisk prøve

Moduler:
Modul 1.0 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (teori)
Modul 2.3 - Løfteredskap (teori)
Modul 2.7 - Traverskran (teori)
Modul 3.7 - Grunnleggende praktisk bruk traverskran
Modul 4.7 - Utdypende praktisk opplæring traverskran

Målgruppe for kurset:
Opplæringen retter seg mot fremtidige brukere av traverskran. Opplæringen er forskriftsmessig tilrettelagt for eventuelle lese- og skrivevansker.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kurskompendier / øvingsoppgaver og lærebok

Eksamen / sertifisering:
Avsluttende prøve med teori og praksis. Ved bestått prøve blir det utstedelse av kompetansebevis og registrering i anerkjent register,