G11 stropp og anhuking - bedriftsinterntKursarrangør: Maskinkurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: 3950

Vi tilbyr G11 stropp og anhukerkurs for bedrifter. Stropp og anhuking opplæringen inneholder en teoridel og en praksisdel. I en undersøkelse viser det seg at ansatte både i anleggs- og transportbransjen kommer i bruk av stropp-/ signalgiving.

I oljebransjen er det krav og dokumentere sertifisert opplæring på klasse G11. Myndighetene krever da at den som utfører arbeidet har opplæring på dette feltet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser i brukerforskriften.

Kurset tar for seg:
• Praktisk bruk, kontroll og kursing av stropp / redskap
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av løfteinnretninger
• Signal og tegn
• Forskrifter: Best nr.703 §10-3 og §10-2 Forskrift om utførelse av arbeid
• Anhuking

Kurset har en varighet på 24 undervisningstimer hvorav:
• 16 timer teori om løfteredskap
• 8 timer om sikkerhet, ansvar og kontroll

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Tilpasset undervisning:
• Undervisningen er tilpasset de som har lese- og skrivevansker