Førstehjelpskurs - bedriftsinterntKursarrangør: Sikkerhetsakademiet AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter og virksomheter. Kurset blir lagt opp basert på den enkelte bedrifts aktiviteter. Førstehjelp er definert som den første hjelpen alle kan hjelpe til med når det oppstår en plutselig skade eller når sykdom inntreffer.

Innhold:
Førstehjelp handler om å tørre å gjøre noe i en akutt situasjon, og tørre å ta ledelse og varsle 1-1-3 (ambulanse). Gjennom å tilegne oss kunnskap rundt førstehjelp vil det kunne gjøre oss i stand til å bidra til å redde liv. De første minuttene etter at en ulykke eller akutt sykdom inntreffer er livsviktig, og det er lite som skal til for å redde liv. Du må bare vite hva du skal gjøre! Førstehjelp er ferskvare, og førstehjelpskunnskaper må læres og holdes ved like.

Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar førstehjelp hvis et familiemedlem, en kollega eller en fremmed blir akutt syk eller skadet. Vi har HLR-dukker og nødvendig kompetanse for å gi deg den kunnskapen du trenger for å redde liv. Kanskje det er du som er med på å redde liv neste gang? Undervisningen består av en teoretisk og en praktisk tilnærmning. Undervisningen blir tilrettelagt behovet til kunden med de tema som er aktuelle.

Agenda:
• De ansattes ansvar
• Håndtering av brannskader
• Heimlich-metoden (for spebarn, barn og voksne)
• Hjerte og lungeredning
• Stabilt sideleie
• Fallskader
• Bruk av kompressor
• Allergiske reaksjoner, gift-telefonen (22 59 13 00)
• Behandling av slag med stump gjenstand eller kuttskader

Målgruppe for kurset:
Bedrifter og virksomheter

Sikkerhetsakademiet har erfarne instruktører med bakgrunn fra operativ ambulansetjeneste, Brannvesenet og psykiatri. Enkelte av instruktørene har over 20 års erfaring i førstehjelpsundervisning.