Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018 - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 4.900
Neste kurs: 10.12.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr webinarkurs om forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018. Lær å bruke FOM - Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018 i ditt daglige arbeid med hensyn til risikovurderinger, dokumentasjon og prosjektering av elektriske maskiner.

Målsettingen:
Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å bruke FOM - Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018 i sitt daglige arbeid med hensyn til risikovurderinger, dokumentasjon og prosjektering av elektriske maskiner.

Kursinnhold:
• Maskinforskriften (FOR 2009-05-20 nr 544: Forskrift om maskiner)
• Forord. Hvor gjelder forskriften og for hvilke maskiner
• Definisjoner
• Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon, bygging, samsvarsvurdering, merking mv. av maskiner
• Vedlegg
• Vedlegg 1: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner
• Vedlegg 2: Erklæringer
• Vedlegg 4: Maskiner som skal følge prosedyrene for samsvarsvurdering i §10 bokstav b eller c
• Vedlegg 6: Monteringsveiledning for delvis ferdigstilte maskiner
• Vedlegg 7: Teknisk dokumentasjon for maskiner
• Vedlegg 8: Samsvarsvurdering av maskiner ved intern produksjonskontroll

• NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning - Del 1: Generelle krav
• Samspillet med andre direktiver, forskrifter og normer
• Grensesnittet mellom Maskinforskriften og FEL
• Innhold i normen
• Fysisk miljø
• Strømtilførsel
• Advarselsskilt, referansebetegnelser
• Teknisk dokumentasjon
• Beskyttelsestiltak

Bedriftsinterne kurs:
Vi kan også komme og holde kurs for din bedrift

Målgruppe for kurset:
Rådgivende ingeniører, saksbehandlere, elektroinstallatører, elektrikere, automatikere og maskinprodusenter.

Kursmateriell:
Deltakerne får utlevert Forskrift om maskiner. Vi anbefaler at deltakerne tar med NEK EN 60204-1:2018.