Fiskevelferdskurs, servicebåt repetisjon - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.750

Vi tilbyr nettbasert fiskevelferdskurs, servicebåt repetisjon. VAL FoU og Sikkerhetssenteret Rørvik AS har utviklet e-læringskurs for havbruksnæringa. Kurset er lovpålagt og dekker lov- og forskriftsfestede kompetansekrav for laksefisk.

Kursinnhold:
• Fiskevelferd
• Regelverk
• Forebyggende helsearbeid
• Helseutfordringer og sykdom
• Hvordan ivareta fiskevelferd under ulike arbeidsoperasjoner
• Lus og avlusing
• Rensefisk
• Miljø og produksjonssystemer

Kurset er utviklet- og holdes av fiskehelsepersonell som jobber i havbruksnæringen

Varighet:
E-læringsmodulen gjennomføres selvstendig, og kurset avsluttes med casegjennomgang på Teams. Den avsluttende Teams-gjennomgangen gjennomføres i små grupper og ledes av fiskehelsepersonell (1 - 2 timer).

Målgruppe for kurset:
Personell som jobber i servicebåt-næringa, og har gjennomført grunnopplæring i fiskevelferd tidligere