Fenomenal hukommelse - nettkursKursarrangør: Nettbasertekurs.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 12 måneder
Pris: 1.450

Vi tilbyr nettkurs i fenomenal hukommelse. Kurset vil gi deg enkle teknikker for å huske mer av det du leser og hører, slik at du kan bruke mindre tid på å studere eller lete etter mistede ting, oppleve mindre stress, samt lese bedre og mer effektivt.

Kursinnhold:
Grunnleggende trening (innledning til kurset, 12 leksjoner):
Vi starter med enkle, grunnleggende øvelser for å bygge et fundament. Her går vi nøye gjennom ulike teknikker for pugging samt spesielle tankesett som vil være et grunnlag for din evne til å memorere. Du kan forvente en gradvis økning i hvor mye informasjon som kan lagres på et gitt tidspunkt, helt opp til 100 elementer. Du vil også få et mye sterkere og mer stabilt fokus.

Din første database (grunnleggende kurs, 12 leksjoner):
Du vil utvikle evnen til å memorere 25 grunnleggende typer informasjon (telefonnummer, historiske datoer, konstante verdier, tidstabeller, navn, formler etc.), og samtidig kunne selektere og flytte informasjon i minnet ditt. Du vil jobbe med opp til 100 eksempler på saklig, databasert informasjon (tidligere ansett som umulig å huske). På forespørsel vil du være i stand til å reprodusere dette med absolutt nøyaktighet. I siste del av kurset vil det være en avsluttende eksamen.


Om kurset:
Dette er et tekstbasert nettkurs med 24 leksjoner. Alle leksjoner er praktiske, fordi praktisk trening er den eneste måten å oppnå den mentale formen som kreves for å kunne memorere bøker. Det handler ikke bare om å bygge opp memoreringsferdigheter, poenget er å utvikle en supersterk oppmerksomhet, en evne til levende visualisering og en dramatisk forbedret tankehastighet.

En leksjon består av ulike øvelser og tar fra 1 til 2 timer. Du er velkommen til å studere i ditt eget tempo, men husk at 1 leksjon pr dag er maksimum og 3 leksjoner pr uke er minimum. Det ideelle er noe i mellom. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset. Du vil få all den oppfølgingen som trengs for å kunne fullføre kurset og utvikle en fenomenal hukommelse.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i fenomenal hukommelse

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper


EKsamen/sertifisering:
Kursbevis