FSE-kurs for elektrikere med førstehjelp - nettkursKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 790

Vi tilbyr FSE-kurs for elektrikere med førstehjelp som nettkurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Innhold:
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av med­arbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opp­læringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
Del 1 - FSE:
• Forskriftens gyldighet
• Definisjoner
• Ansvarsforhold
• Planlegging
• Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
• Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
• Strømgjennomgang
• Sikkerhetsfilosofi
• Beskyttelsestiltak
• Krav til verneutstyr og instrukser
• Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning

Del 2 - Teoretisk førstehjelp:
• Skadestedsarbeid - varsling
• Sirkulasjonssvikt
• Strømskader
• Bevisstløshet
• Hjerte- lungeredning
• Typiske skader ved høyspenning
• Typiske skader ved lavspenning

Målgruppe for kurset:
Elektrikere

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer utstedelse av kursbevis. Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til Internett.

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til ­dokumentasjon