Evakueringsøvelse - BedrifterKursarrangør: Firesafe
Sted: Ta kontakt for avtale
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 30 minutter
Pris: 8.900

Vi tilbyr Evakueringsøvelse. Firesafe gjennomfører evakueringsøvelser i alle typer bygg. Vi tar oss av kommunikasjon med brannvesen og andre, utfører selve øvelsen, og gir deg lovpålagt dokumentasjon i etterkant.

På forhånd ser vi over branninstruksen, eller produserer denne i samarbeid med kunde. Vi gjør også en vurdering av øvelsens innhold.

I etterkant evalueres øvelsen i samarbeid med kunde, hvor øvelsesforløpets plusser og minuser redegjøres for. Her vil eventuelle forbedringspunkter og avvik med forslag til utredning også foreligge.

Mål:
Øve på å evakuere alle ut av bygget i henhold til branninstruks på kortest mulig tid. Påse at instrukser og rutiner er riktig tilpasset drift og øvrige forhold i bygget..

Kontrollere at tekniske installasjoner som dører og låser i rømningsvei, samt installasjoner som er koblet til byggets brannalarm. Brukere av bygget skal tilegne seg kunnskapen de trenger for å kunne evakuere seg selv og andre effektivt ut av bygget via rømningsveier til oppmøteplass.

Målgruppe:
Ansatte og øvrige brukere av bygg