Elektrotermografi - NEK 405-1 - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 10.900

Vi tilbyr kurs i elektrotermograf - NEK 405-1 - webiar. Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiserings-eksamen siste kursdag.

Kursinnhold:
• Varme og strålingslære
• Definisjoner av temperatur, varme og termisk energi
• Varmeoverføring - konduksjon, konveksjon og stråling
• Termodynamikkens lover, strålingslover og Black body teori
• Det elektrotermiske spektrum
• Infrarød måleteknikk
• Kvalitativ og kvantitativ analyse
• Temperaturmåling - Korreksjoner for faktorer i omgivelsene
• Måleusikkerhet

• Termografikameraets tekniske muligheter, begrensninger og målefunksjoner
• Generell bruk av instrumenter for termografi
• Måleområde og dynamikk
• Termisk fokusering og optisk fokusering
• Oversikt over bruksområder
• Elektro, bygg, mekanisk osv.
• Rapportering av oppgaver
• Rapportens deler og innhold
• Arkivering

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha kjennskap til forståelse og bruk av termisk informasjon
• Innsamling, lagring og tolking av termisk energi for senere analyse
• Ha kjennskap til de elementære begrepene temperatur, varme, refleksjon og infrarød stråling
• Ha kjennskap til termografikameraets tekniske muligheter og begrensninger
• Ha fått grunnleggende kunnskap for bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde
• Tilfredsstille kompetansekravet i NEK 405-1 for sertifisering av elektrotermografører i elektriske anlegg.
• Kunne ta eksamen i regi av NEMKO eller DNV GL

Målgruppe for kurset

Personell som ønsker å få en grunnleggende kunnskap for bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Kurset tilfredsstiller kompetansekravet i NEK 405-1 for sertifisering av termografører, så kurset passer godt for personell som ønsker å bli sertifisert som termografør hos NEMKO eller hos DNV GL.

Kursmateriell

Ta gjerne med eget kamera

Eksamen / sertifisering

Siste dag av kurset kan du gå opp til eksamen via Nemko eller DNV GL. Eksamen foregår elektronisk så husk å ta med PC. Eksamensavgiften kommer i tillegg. Ber om en tilbakemelding på om du skal opp til eksamen siste kursdag, og hvor du ønsker å bli sertifisert, hos DNV GL eller Nemko.

NB! Det tas forbehold om at det må være minst 5 kandidater som skal gå opp til eksamen for at den vil bli gjennomført. Eksamen kan avlegges senere på nærmeste bibliotek der du bor, dette avtales direkte med Nemko eller DNV GL.