EMC grunnleggende (norsk eller engelsk) - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 5.100

Vi tilbyr kurs i EMC - grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører på norsk eller engelsk. EMC er et krav som vi må forholde oss til ved design, bygging, drift og vedlikehold av en elektrisk installasjon.

Innhold:
Kurset tar sikte på å belyse de krav og utfordringer som i dag ligger til grunn for å få en installasjon til å drifte i forenlighet med andre elektriske komponenter. Den første delen tar for seg forskriftenes og direktivenes krav i forbindelse med EMC. Den andre delen tar for seg en beskrivelse av hvordan vi oppnår EMC.

Agenda:
• EMC direktiv
• Forskrifter for elektrisk utstyr (FEU)
• Hvordan oppnå EMC
• Test- og målemetoder
• Definisjon av støy
• Støykilder
• Jording
• Skjerming
• Kabler
• Filtrer
• Retningslinjer for å oppnå EMC på elektriske installasjoner
• Kabelføringer
• Utforming av jordingssystemer
• Støydempingstiltak
• EMC-plan

Målgruppe for kurset:
Elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftsingeniører

Kursspråk:
• Norsk eller engelsk