Coffee Sommelier - nettkursKursarrangør: Beverage Academy
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 1/2 mnd med 2 samlinger
Pris: 19.900

Beverage Academy er stolte av å presentere Norges første kaffeutdanning! Utdanningen er utarbeidet i samarbeid med Norsk Kaffeinformasjon. Gjennom undervisning via web-TV, interaktive oppgaver og 2 samlinger à 2 dager oppøves studentens forståelse og ferdigheter innen kaffefaget.

Utdanningen gir grundig kompetanse i følgende temaer:
• Kaffeplanten, kaffesorter, dyrking og prosessering
• Kaffebrenning med vekt på brennegrad i forhold til tilberedning og smak
• Tilberedning av kaffe med innføring i grunnprinsipper og metoder
• Barista-kurs
• Kaffe i restaurant og bar. En praktisk orientert del hvor man lærer om innkjøp, håndtering, presentasjon og servering av kaffe
• Handel og internasjonale merke- og sertifiseringsordninger
• Kaffens historie
• Kaffe som kulturdrikk og vår norske kaffetradisjon

Teoriundervisning på nett:
I perioden før første samling og mellom samlingene gjennomgår du studiets nett-forelesninger. Forelesningene er basert på web-tv med interaktive øvingsoppgaver i bakkant av hver forelesning. Dette guider deg gjennom hele studiets pensum. Forelesningene blir gjort tilgjengelig for deg via Beverage Academys studentnett. Du kan ta dem når det passer for deg, og repetere forelesningene så mye du vil.

Studieavgift:
Studieavgiften forfaller ved oppstart av nettdelen av studiet. Dersom du melder deg på i god tid, betaler du et depositum ved påmelding for å reservere studieplassen. Studieavgiften inkluderer nettstudier, deltakelse på 2 samlinger inkl. kaffeprøvninger, brenneridag, baristakurs, eksamensavgift og Coffee Sommelier Pin. Studenten må påregne noe kostnader til bøker, samt reise, kost og eventuell losji i forbindelse med samlingene i Oslo.

Lærere: Marit Lynes, Bjørn Grydeland og Ole Sønstebø

Marit Lynes er daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon. Hun har bred erfaring gjennom mer enn 15 år i kaffefaget som produkt-sjef, kaffebrenner og informasjonssjef, og nå i førersetet for Norsk Kaffeinformasjon.

Bjørn Grydeland er kommunikasjonssjef i Norsk Kaffeinformasjon. Bjørn er utdannet lærer, men har bakgrunn både fra tekniske utviklingsmiljøer og kommunikasjonsbransjen. Han har formidling som sin hovedgeskjeft, står bak magasinet KAFFE og nettsidene til Norsk Kaffeinformasjon. Bjørn har også ansvaret for prosjekter rettet mot kontor- og restaurantbransjen for å heve både kunnskapen og nivået på kaffeløsningene.

Ole Sønstebø har ansvaret for European Coffee Brewing Centre, som tester og godkjenner kaffetilberedningsutstyr. Ole har arbeidet i Norsk Kaffeinformasjon i 10 år, og har i tillegg til teknisk kompetanse, også lang erfaring med kaffefaglige spørsmål, blant annet som leder av fagutvalget i Norsk Kaffeinformasjon og som dommer ved en rekke konkurranser.

Målgruppe for kurset:
Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Pensum:
• Tim Wendelboe: Lag verdens beste kaffe
• Wechselberger / Hierl: The Ultimate Coffee Book
• Norsk Kaffeinformasjon: Den lille kaffeboken

Eksamen/sertifisering:
Du skal bestå en skriftlig eksamen. Beverage Academys kaffeutdanning benytter karakterskala som ved fagprøver: Bestått Meget Godt, Bestått og Ikke bestått.