Byggherreforskriften; Hva kreves av byggherre - nettkursKursarrangør: Fagakademiet AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 1.500

Vi tilbyr nettkurs om byggherreforskriften: Hva kreves av byggherre, prosjekterende og entreprenøren. Hvordan vil lovverket at vi skal planlegge og gjennomføre byggeprosjekter som er sikre, helsefremmende og gir et godt arbeidsmiljø?

Innhold:
Formålet med kurset er at deltakerne skal kunne identifisere sine roller og oppgaver, og hva som er de viktigste momentene i forskriften, som trer i kraft fra 1. januar 2021. Kurset gir innføring i forskriften med de siste endringene fastsatt i september 2020, med ikrafttreden 1. januar 2021. Kurset omfatter forskriftens tematikk på ansvars- og arbeidsdeling mellom aktørene i byggeprosjektet. Forskriften skal være et verktøy for å oppnå målet om å verne arbeidstakerne mot farer på bygge- eller anleggsplasser. Dette ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Endringen som kom i september 2020 er sentral.

Program:
Arbeidsmiljølovens innhold:
• Lovens formål
• Internkontrollsystem
• Samordning og tilrettelegging mellom utbygger og drifter

Hvorfor har vi byggherreforskriften:
• Bakgrunn
• Definisjoner
• Hvem forskriften gjelder

Helse, miljø og sikkerhet:
• Bygg og anlegg - en risikobransje
• HMS-planer
• HMS og anbudsdokumenter
• HMS og prising (i anbudsdokumenter)
• Kvalitet og kvalitetsledelse
• Økonomiske betraktninger og konsekvenser

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres digitalt med toveis kommunikasjon mellom foreleser og deltakere

Foreleser: Anne Irene Enge

Anne Irene Enge er kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Malvik kommune. Hun var tidligere kvalitetsleder i Nordbohus AS - hovedkontoret til en av landets største boligleverandører. Kontoret leverer tjenester, prosjektering og systemer til sine ca 50 medlemsbedrifter. Enge har også vært daglig leder i håndverksselskapet Kvatro AS, som leverer totalentrepriser og boliger i Orkdalsregionen sørvest for Trondheim. Enge var også tidligere leder for teknisk kontor i utbyggingskommunen Skaun like sør for Trondheim.

Anne Irene Enge har betydelig erfaring på større utbyggingsprosjekt med planlegging, anbud og gjennomføring som byggherre - og har også god kunnskap om prosjektering og leveranser av bygg. Enge har også svært gode kunnskaper om temaet Lov om offentlig anskaffelser - gjennom praktisering, samt ved å forelese på dette lovverket. Anne Irene Enge har flere års samarbeid med Fagakademiet.

Målgruppe for kurset:
Byggherrer, prosjektledere, prosjektrådgivere og arbeidsgivere – og entreprenører, samt enkeltmannsforetak/virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.