Bachelor i freds- og konfliktstudierKursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Bjørknes Høyskole
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Lovisenberggata 13, 0456 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 40.700 per semester

Vi tilbyr bachelor i freds- og konfliktstudier. Stadige forskningsfunn har ført til nye måter å tenke på når det gjelder viktige temaer som forebygging av konflikter, årsaker til konflikt, ulike aktørers rolle, og internasjonal samhandling og utvikling.

Innhold:
Freds- og konfliktstudier slekter på det populære fagfeltet statsvitenskap, men går enda mer i dybden på emner som fred, krig, konflikt og vold. Dette fagområdet kan kombineres med mange andre yrker som journalist, antropolog, samfunnsgeograf med mer. Det er også en nyttig faglig komplettering til en rekke andre yrkes- og studieretninger.

Lånekassen:
• Studiet er godkjent av Lånekassen


Målgruppe for kurset:
Bachelorstudiet i freds- og konfliktstudier passer for deg som:
• Ønsker å utforske spørsmålene ovenfor nærmere
• Er interessert i verden utenfor Norges grenser
• Tror at voldelige konflikter kan løses
• Ønsker en grad som gir deg kompetanse innenfor et stadig viktigere fagfelt
• Mener at det å jobbe for fred og sikkerhet er av stor betydning