Autismeomsorg - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 16.000

Vi tilbyr videreutdanning i autismeomsorg for helse- og sosialpersonell, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsesekretærer og aktivitører med videregående opplæring.

Videreutdanning:
• Videreutdanningen er laget i tråd med godkjent læreplan.
• Videreutdanningen ligger på nivå mellom videregående opplæring og høyere utdanning.

Tidsplan:
Videreutdanningen kan tas etter egen tidsplan med innlevering av teorioppgaver, praksisrapporter og fordypningsoppgave. Du velger selv når du vil starte opp med videreutdanningen og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

6 innleveringer:
• 4 teorioppgaver
• 1 praksisrapport
• 1 fordypningsoppgave

Videreutdanningen omfatter:
• Den teoretiske opplæringen
• Retting av innleveringer og veiledning underveis
• Vurdering av praksisrapporter og fordypningsoppgave

Videreutdanningens innhold:
• Helsefagutdanninger, yrkesfunksjon
• Autismeomsorgen i samfunnsmessig perspektiv
• Funksjonshemming generelt, autisme som funksjonshemming spesielt, utviklingsperspektiv.
• Pleiemessig og medisinsk grunnlag i omsorgen for den autistiske klient.
• Læring, målrettet miljøarbeid
• Etikk

Praksis:
• I videreutdanningen er det krav om 10 uker praksis (375 timer)
• Praksis 1 er hovedpraksis over 8 uker som beskrevet i eget praksisdokument som følger nettkurset.
• Praksis 2 er 2 uker med fordypning knyttet til tema studenten selv velger til fordypningsoppgaven.
• Praksisplass for videreutdanningen må studenten selv skaffe
• Praksis kan tas på egen eller annen arbeidsplass med godkjent veileder.
• Praksisveileder må ha faglig bakgrunn som er relevant for denne utdanningen.
• Praksis godkjennes av praksisveileder og praksisrapport godkjennes av rettelærer.

Er du organisert:
Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.

Presisering:
Dette må ikke forveksles med fagskoleutdanning og er ikke NOKUT-godkjent.


Målgruppe for kurset:
Passer for de som ønsker å jobbe med barn eller voksne med autisme i tillegg til foreldre til barn med autisme.

Forkunnskaper:
• Fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag eller fullført videregående opplæring som aktivitør innen studieretning for formgivingsfag / design og håndverk.


Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer ikke lærebøker og eksamensavgift.


Eksamen/sertifisering:
Eksamen avlegges så snart samtlige moduler er bestått. Hjemmeeksamen over 2 dager med levering på nett. Alle hjelpemidler tillatt.