Anhuker og signalgiverKursarrangør: KIS Kompetanse
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.225

Vi tilbyr kurs i anhuker og signalgiver. Hensikten med kurset er å gi anhuker og signalgiver en god sikkerhetsopplæring, grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap, riktig signalgivning og kommunikasjon med kranfører, slik at ulykker unngås.

Kursinnhold:
• Risikovurdering, roller og ansvar
• Konstruksjon, merking, brukskontroll, kasseringsregler
• Tyngdepunkt og stabilitet på last, bruk av løftetabeller
• Kommunikasjon, signaler og tegn
• Sikkerhetsregler og sjekklister

Kurset gjennomføres iht. opplæringsplan DOK-04-AX-01, med henvisning til opplæringskrav i:
• Arbeidsmiljøloven - Kapittel 2
• Forskrifter om bruk av arbeidsutstyr §10.1 og §10.2
• Forskrifter om sikkerhetsskilting og signalgivning §9

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i anhuker og signalgiver

Eksamen / sertifisering

Kurset avsluttes med teoretisk prøve