Access grunnkurs - onlineKursarrangør: Bouvet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 2 dager
Pris: 6.700
Neste kurs: 28.10.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr grunnkurs i Access - online . Har du behov for å håndtere og få oversikt over store informasjonsmengder med mange detaljer - så har du behov for et databaseverktøy! Kurset gir deltagerne en grunnleggende trening i bruk av Access.

Kursinnhold:
Kurset er omfattende til å være et grunnkurs og gir et godt grunnlag for videre kurs og arbeid med Access. Etter kurset vil du være i stand til å opprette enkle databaser med tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter - og ha oversikt over de mulighetene som ligger i Access. På kun 2 dager vil du mestre de vanligste arbeidsoppgavene i Access. Du lærer gode rutiner du trenger for å kunne arbeide raskt og effektivt.

Du vil kunne lage og strukturere alt fra enkle til mer avanserte databaser og vil føle deg trygg på at det er du som kontrollerer Access og ikke omvendt! Du lærer også hvordan du skal få data ut fra databasen din gjennom spørringer og rapporter. I tillegg får du en rekke tips og triks du kan bruke i din arbeidsdag. Alt du lærer får du repetert gjennom aktiv oppgaveløsning slik at du husker det du har lært når du kommer tilbake på jobb.


Program:

Grunnleggende begreper:
• Introduksjon til databasedesign / datamodellering
• Planlegging av en ny database
• Organisering av data i en database
• Opprette en database

Tabeller:
• Tabellens utformingsvisning
• Tabellens dataarkvisning

Spørringer / Queries:
• Utvalgsspørringer
• Handlingsspørringer / Actionqueries
• Lag tabell-spørring
• Slettespørring
• Føy til-spørring
• Oppdateringsspørring
• Parameterspørringer

Skjemaer:
• Opprette skjemaer med skjemaveivisere
• Skjemavisning
• Uformingsvisning for skjemaer
• Gjennomgang av designverktøy
• Verktøyboksen
• Fargepalett, fonter, tekstplassering
• Bundne, ubundne og kalkulerte kontroller
• Postkilde og feltliste for et skjema
• En-til-mange-skjema

Rapporter:
• Opprette rapporter med Rapportveiviseren
• Utformingsvisning for en rapport
• Gruppering og sortering i rapporter

Etiketter:
• Spesialtilpassede etikettmaler
• Etikettveiviseren
• Flettebrev med Word
• Orientering om makromulighetene


Kursinstruktør: Geir Johan Gylseth

Geir Johan Gylseth er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedvekt på Informatikk og har over 30 års erfaring som instruktør. Geir sin styrke ligger innenfor MS Office. Han har lang erfaring med skreddersøm av kurs, kursmanualer og oppgaver. Geir er en entusiastisk og dyktig instruktør som får meget gode evalueringer.

Målgruppe for kurset

Alle som skal lage databaser

Forkunnskaper:
• Grunnleggende kunnskaper i Windows og Office

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og pausemat

Uttalelser

Kurslederen gjorde dette kurset både interessant og nyttig! Vi fikk veldig bra oppfølging og tilpasset undervisning. Vi ble oppfordret til å stille spørsmål, og fikk gode svar tilbake. Innholdsmessig var det helt perfekt til to dagers kurs. Takk til dyktig kursleder.
- Inger Opedal Paulsrud, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten