40 Timers HMS Kurs - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 09.00 - 16.00
Varighet: 3 dager
Pris: 9.900

Vi ønsker å bistå deg som er i en bransje som er lovpålagt med 40 timers opplæring innen HMS. Vårt HMS kurs passer for deg som arbeider med HMS og HR, men også for deg som er medlem av et arbeidsmiljøutvalg, verneombud / hovedverneombud eller bedriftsleder.

I IKAS har vi dyktige instruktører som vil hjelpe deg med tiltak og forebyggende faktorer du bør være bevisst på for å få et bedre miljø på din arbeidsplass. Vi er svært kompetente og vår undervisning og opplæring kan avtales etter dine arbeidsoppgaver og behov.

Kursets innhold:
• Klasserom
• HMS forskrifter
• Arbeidsmiljøloven
• Målrettet HMS arbeid
• Verneombudets oppgaver
• Arbeidsmiljøutvalget
• Vernerunder og oppfølging
• Risikovurdering
• Fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Ulykkesforebyggende arbeid
• Internkontroll
• Ansettelser og oppsigelser

Du vil som kursdeltaker bli satt sammen i team for å løse en rekke utfordrende, men lærerike oppgaver innen HMS.

Målgruppe:
Vårt HMS kurs passer for deg som arbeider med HMS og HR, men også for deg som er medlem av et arbeidsmiljøutvalg, verneombud / hovedverneombud eller bedriftsleder.

Kursmateriale:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter.

3 dager teori med avsluttende oppgave med innlevering.

21.04.2020 - 7,5 timer
22.04.2020 - 7,5 timer
23.04.2020 - 7,5 timer

Oppgaveskriving, innleverningsfrist: 08.05.2020
Est timer oppgaveskriving 15 timer

Diplom for bestått 40 Timer kurs utstedes ved innlevert oppgave.