Verneombud kurs i HMS

Verneombud kurs i HMS HMSdirekte.no, 20.02.2020

Verneombud har krav på at kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet skal betales av arbeidsgiver. I tillegg skal arbeidsgiver legge til rette for at HMS kurset kan gjennomføres i arbeidstiden. Slike verneombudskurs skal i følge Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning være på minst 40 timer og gjennomføringen skal ha et visst praktisk fokus. Dette kravet gjelder i utgangspunktet for alle bedrifter, uansett størrelse. Utfordringen for små, gjerne nystartede bedrifter, er at det er dyrt og tidkrevende å tilfredsstille kravene. Heldigvis finnes det alternativer.

HMS opplæring for verneombud kan nemlig gjennomføres på en langt billigere og raskere måte enn 40-timerskurs.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, åpner for en tilpasset HMS opplæring av verneombud:

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Våre HMS kurs for verneombud er nettopp myntet på bedrifter som har et begrenset risikobilde og kan benytte seg av muligheten til en mer tilpasset opplæring av verneombud.

Verneombudskurset kan være ferdig gjennomført etter bare 1-4 timer, med godkjent HMS kompetansebevis for verneombud i hånden.

Hjemmeside:

https://webhms.no/kurs/hms-kurs-for-verneombud-verneombudskurs/


Les mer om dette på: https://webhms.no/