HMS kurs
HMSdirekte.no, 22.02.2019

Både bedriftens øverste leder og verneombud er pålagt opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. Myndighetenes formål med dette pålegget er at HMS relatert forhold skal få større oppmerksomhet slik at tiltak kan settes i verk før mennesker tar skade.
Det finnes bedrifter av alle størrelser og former. Mange, kanskje de fleste, har et svært begrenset risikobilde preget av få ansatte og stillesittende kontorarbeid. Finnes det et tilbud til disse?

Ja det finnes et tilbud for små, ofte nystartede bedrifter. På hmskurs.net har vi i mange år tilbudt nettopp denne målgruppen HMS kurs på nett og en mal til internkontrollsystem til markedets laveste pris for å gi våre kunder en god start på det kontinuerlige arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bedriften.

HMS opplæring lønner seg også for små bedrifter: 1 kr investert i godt arbeidsmiljø gir 2,20 kr tilbake i økt lønnsomhet (avkastning på 220%). (Kilde: STAMI)

Derfor er en viktig suksessfaktor for vekst og utvikling for bedriften at helse, miljø og sikkerhet tas på alvor. Den beste måten å få startet prosessen på er da å gjennomføre et HMS kurs for å tilegne seg nok kunnskap til å ta de rette beslutningene med tanke på
å etablere et godt HMS system i bedriften, eller internkontrollsystem som det heter.

Kom i gang med HMS arbeidet i dag! Start med et billig og bra HMS kurs!

Hjemmeside:

https://hmskurs.net