Steinkjer kommunale musikkskole

Kulturskolen skal gjennom uttrykksfag utvikle dei skapande evnene i mennesket. Dette skal skje gjennom at barn, unge og etterkvart alle aldersgrupper får oppleve og uttrykke musikk, visuell kunst, dans/bevegelse og drama/teater.

Kulturskolen ønskjer å bygge opp kompetanse som eit kulturpedagogisk senter med støtte- og vegleiingsfunksjonar både til skoleverk og kulturliv.

Kulturskolen legg opp til at elevane får trening i å opptre eller syne sine skapande uttrykk på andre måtar gjennom deltaking både i skolens regi og ved ulike slag oppdrag.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Band - samspill

Dette er et samspillbasert tilbud for elever på gitar, el-bass, slagverkt, piano og sang. Forutsetter at elevene har gått 1-2 år på hoveddisiplin før deltagelse på dette samspilltilbudet.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer Én gang i uka, 20-40 minutter  

Barnedans

Her finner du fortløpende info om dansefaget og tilbudene i kulturskolen.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer  

Baryton

Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod. Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer Én gang i uka, 20-40 minutter  

Bratsj

Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod. Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer Én gang i uka, 20-40 minutter  

Cello

Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod. Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer Én gang i uka, 20-40 minutter  

ContaKids - bevegelse for foreldre og barn

Vi tilbyr kurset contaKids - bevegelse for foreldre og barn. ContaKids er en idé og metode hvor vi ved hjelp av fysisk kontakt og lek, kan utvikle en dypere form for kommunikasjon mellom foreldre og barn.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer  

Drama - teater

Her er den kreative leiken sentral, det å gje uttrykk for seg sjølv og bli oppfatta av andre. Teaterets "late-som-om" har klare parallellar til barneleik, og nærheit til barn og unges eige uttrykk i leiken må vere sentral for kulturskolen sitt arbeid med teater.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 60-90 minutter per veke  

El-bass

Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod. Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer Én gang i uka, 20-40 minutter  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>