BratsjSted: Dampsaga kulturhus
          Nord-Trøndelag, Steinkjer
Kursadresse: Bogavegen 10, 7726 Steinkjer (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: Én gang i uka, 20-40 minutter

Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod.

Musikkfaget skal skape allsidighet, bredde og talentutvikling. Spill, sang, ensemble og konserter må vere kjernen i kulturskolens musikktilbod.

Gjennom arbeidet med musikk som uttrykksform skal elevane:
• Utvikle sin eigen musikalitet og gleda ved å synge og spele
• Utvikle vokale og instrumentale ferdigheiter og evna til formidling
• Utvikle evna til samspel og mellommenneskeleg samhandling
• Bli aktive lyttarar som reagerer med kjensler og refleksjon på musikk og som er i stand til å velje innanfor eit mangfaldig musikktilbod
• Få tiltru til sine eigne, skapande evner
• Bli ressurspersonar som kan vere med og utvikle musikklivet i nærmiljøet

Desse måla oppnår vi gjennom ulike former for undervisning:
• instrument- og vokalopplæring
• samspel
• lytting
• improvisasjon og komposisjon
• musikkorientering
• konsertar og det å opptre

Målgruppe for kurset

Fra 6 år.

Kursmateriell

Instrumentleie: kr. 200,- pr. semester (halvår).

Ta kontakt for informasjon om påmelding, priser, tider, vilkår, etc. Søknad skjer gjennom eget skjema.

Vis flere tilsvarende kurs: