Sonans Utdanning

Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende aktør innen privatistundervisning i Norge.

Vi gir privatistundervisning ved 7 stedbundne skoler og via våre nettstudier. Sonans har også tre videregående skoler.

Vil du studere medisin i utlandet kan vi hjelpe deg via Sonans interstudies.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Biologi 1 - labkurs

Vi tilbyr Biologi 1 lab-kurs. Lab-øvelser er en del av muntlig-praktisk eksamen i Biologi 1, og legger grunnlaget for en tredjedel av din karakter. Vi anbefaler derfor at du deltar på lab-kurs og gjennomfører lab-øvelser før muntlig-praktisk eksamen.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 6 måneder 2.300 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6 måneder 2.300 kr  
Ski Ski 6 måneder 2.300 kr  

Biologi 1 - privatist

Vi tilbyr kurs i Biologi 1 som privatist. Skal du studere medisin eller odontologi, bør du ha Biologi 1. Eller du kan ta det fordi det er gøy og fordi du får realfagspoeng. Biologi 1 er både spennende og nyttig i hverdagen. Og på ett semester er du klar til å avlegge privatisteksamen i Biologi 1.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 6 måneder 11.800 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6 måneder 11.800 kr  
Ski Ski 6 måneder 11.800 kr  

Biologi 2 - labkurs

Vi tilbyr Biologi 2 labkurs. Labøvelser er en del av muntlig-praktisk eksamen i Biologi 2, og legger grunnlaget for en tredjedel av din karakter. Vi anbefaler derfor at du deltar på labkurs og gjennomfører labøvelser før muntlig-praktisk eksamen.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 6 måneder 2.300 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6 måneder 2.300 kr  
Ski Ski 6 måneder 2.300 kr  

Biologi 2 - privatist

Vi tilbyr kurs i Biologi 2 som privatist. Biologi 2 er lurt å ta hvis du skal studere helsefag. Dessuten er det både spennende og nyttig, og pensumet fornyes i takt med moderne forskning.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 6 måneder 13.500 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6 måneder 13.500 kr  
Ski Ski 6 måneder 13.500 kr  

Engelsk Vg 1 - privatist

Vi tilbyr språkkurs i engelsk VG1. Engelsk bør du ha uansett hva du skal studere videre. That´s just the way it is.Du lærer å beherske engelsk både skriftlig og muntlig, og blir kjent med forskjellige måter å snakke engelsk på rundt om i verden.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 6 måneder 11.500 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6 måneder 11.500 kr  
Ski Ski 6 måneder 11.500 kr  

Fysikk 1 - labkurs

Vi tilbyr fysikk 1 labkurs. Labøvelser er en del av muntlig-praktisk eksamen i fysikk 1, og legger grunnlaget for en tredjedel av din karakter. Vi anbefaler derfor at du deltar på labkurs og gjennomfører labøvelser før muntlig-praktisk eksamen.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 6 måneder 2.300 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6 måneder 2.300 kr  
Ski Ski 6 måneder 2.300 kr  

Fysikk 1 - privatist

Vi tilbyr kurs i Fysikk 1 som privatist. Fysikk 1 er innledningen til et område med enormt spenn - fra stjerner og galakser til de minste byggesteinene for det du ser rundt deg i hverdagen. Du lærer om fysikkens begreper, symboler og språk, og du får en innføring i praktisk laboratoriearbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 6 måneder 11.800 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6 måneder 11.800 kr  
Ski Ski 6 måneder 11.800 kr  

Generell studiekompetanse, 23/5-pakken

Vi tilbyr generell studiekompetanse 23/5-pakken. Er du 23 år eller eldre og ute etter generell studiekompetanse? Har du minst 5 år med arbeidspraksis eller utdanning, trenger du bare 6 fag for å kunne søke opptak til universitet eller høyskole.

Sted Dato Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 63.500 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 63.500 kr  
Ski Ski 63.500 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>