STQ AS tilbyr kurs og konsulenttjenester.


 |  1 2   |  Neste side >>

Båtførerkurs

Vi tilbyr båtførerkurs. Våre Kurs har er utviklet av pedagoger, grafiske designere og sjøfolk med lang erfaring. Vi har valgt å legge mye vekt på at det skal være lett.

Sted Dato Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 1.990 kr  

FSE Industri Lavspenning med førstehjelp

Vi tilbyr kurs i FSE industri Lavspenning med førstehjelp. Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

Sted Dato Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 8 timer 625 kr  

G5 Offshorekran - Re-trening i simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Re-trening i simulator. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring før en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 23.490 kr  

G5 Offshorekran - Re-trening i simulator (Lattice boom)

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - Re-trening i simulator (Lattice boom). Opplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2017. som omfatter: interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder.

Sted Dato Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 23.490 kr  

Stillasbruker inkl. fallsikring

Vi tilbyr kurs i stillasbruker inkl. fallsikring. I 2015 fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid. Reglene har særlig stor betydning for alle som monterer og jobber i stillas. Under følger en kort introduksjon til reglene for opplæring av stillasbrukere

Sted Dato Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 5 timer  

Stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikring

Vi tilbyr kurs i stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikring. Stillaskurs 2 - 5 meter ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17 - 2.

Sted Dato Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 1.990 kr  
Herøy / Fosnavåg, RQM ... Herøy / Fosnavåg 1 dag 1.990 kr  

Stillasbygger 5 - 9 meter (teori) inkl. fallsikring

Vi tilbyr kurs i stillasbygger 5 - 9 meter (teori) inkl. fallsikring. Stillaskurs 5 - 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17 - 2.

Sted Dato Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 3.490 kr  

Stillasbygger over 9 meter (teori) inkl. fallsikring

Vi tilbyr stillaskurs over 9 meter (teori) inkl. fallsikring. Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17 - 2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med alle nivå.

Sted Dato Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 4 dager 5.990 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>