Rogaland Kranskole

Rogaland Kranskole er en sertifisert skole for utdanning av personell innen kran og løfteutstyr

Norges eneste skole med VKII Kranfag

Vi avholder kurs innen sikker bruk av kran og løfteredskap, truckførerkurs, riggerkurs og VHF-kurs.

I tillegg til teoriundervisning i moderne undervisningslokaler, kan vi tilby praksisopplæring for tårn-, mobil-,lastebil-, traverskran og truckførere, samt førere av pipehandlingskran.

Traverskraner og trucker i vår store undervisningshall og rigg, lastebil-, pipehandling-, mobil-, og tårnkraner på vårt uteareal.

Alle kurs tilfredstiller opplæring etter læreplaner utarbeidet av Samordningsrådet, godkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Bevis etter endt opplæring utstedes av Norsk Kompetanseregister AS.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Baseoperatør

Hensikten med kurset er å gi baseoperatører god teoretisk og praktisk opplæring i bruk og kjennskap til løfteredskaper samt Norsok R 003 / 005 og div. internprosedyrer.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal  

Eksamensforberedende kurs før prøven KLO 3102

Rogaland Kranskole er Norges eneste skole som gir opplæring i VG3 Kranfaget. Ved skolen starter hver høst et nytt elevkull kranfag-lærlinger. De tilbyr også forberedende eksamens kurs for KLO-3102

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 1 dag 2.500 kr  

G1 Mobilkranfører - Grunnkurs 72 timer

Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 72 timer 14.600 kr  

G1 Mobilkranfører - Grunnkurs uten stroppekurs 48 timer

Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 48 timer 15.600 kr  

G1 Mobilkranfører - teori og praksis uten stroppekurs

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på mobilkraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for disse kraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 3 uker + 2 dager 53.600 kr  

G1 Mobilkranfører - Teori-/praksiskurs 4 uker

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på mobilkraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for disse kraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 4 uker 53.600 kr  

G11 Kontrollørkurs løfteredskap

Hensikten med kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G11 Løfteredskap.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 48 timer 16.000 kr  

G2 Tårnkranfører - Grunnkurs

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på tårn-/ havne-/verftskraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for disse kraners konstruksjon og virkemåte.

Sted Dato Varighet Pris
Gjesdal Gjesdal 40 timer 13.600 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>