Opplæring Vest

Opplæring Vest tilbyr: • Sertifisert opplærings virksomhet, sertifisert hos ASAS-sertifisering ATS-079 • En opplæringsvirksomhet som tilpasser seg kundens behov, og gjennomfører kurs på dag og kveldstid • En ledende opplæringsvirksomhet innen sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring • Gjennomfører vurdering og kartlegging av bedriftens opplæringsbehov • Har et ønske om et nært samarbeide med partene i arbeidslivet, samt å være faglig i forkant av industriens interne krav til HMS • Er en bedrift som kontinuerlig vurderer faginnholdet ut fra myndighetenes og industriens bestemmelser • Har et ønske om å ha fokus på menneske, bidra med positivt bilde av sikkerhet i bedrift. • Oppfyller de normative bransjekrav og utsteder godkjent dokumentasjon ved alle våre kurs. • Vi tilbyr mange online kurs via kursbyen.no.


 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>

Anleggsmaskiner

Vi tilbyr maskinkurs på anleggsmaskin. Målsettingen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 3 dager  
Kristiansand Kristiansand 3 dager  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 3 dager  
Ålesund Ålesund 3 dager  

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, modul 1.1 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1.1. Målsettingen er å øke forståelsen for det ansvar en har for og ivareta sikkerheten ved bruk av alt arbeidsutstyr som maskiner, kraner og trucker og ellers alt annet arbeidsutstyr som anses som farlig ved bruk.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 1.450 kr  

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1. Målsettingen er at deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag  
Eid Eid 1 dag  
Førde Førde 1 dag  
Jølster Jølster 1 dag  
Kragerø Kragerø 1 dag  
Kristiansand Kristiansand 1 dag  
Oslo Oslo 1 dag  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 dag  

Arbeidsvarsling kurs 1, støttekurs klasserom - nettkurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1, støttekurs klasserom som nettkurs.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.390 kr  

Arbeidsvarsling kurs 2

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2. Målsettingen er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 2 dager  
Jølster Jølster 2 dager  
Kristiansand Kristiansand 2 dager  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 2 dager  

Arbeidsvarsling kurs 2 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2. Målsettingen er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager  

Arbeidsvarsling kurs 3

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 3. Målsettingen med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Dato Varighet Pris
Eid Eid 3 1/2 time  
Førde Førde 3 1/2 time  
Jølster Jølster 3 1/2 time  
Kristiansand Kristiansand 3 1/2 time  
Oslo Oslo 3 1/2 time  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 3 1/2 time  

Bruk av arbeidsutstyr og farlig verktøy - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bruk av arbeidsutstyr og farlig verktøy som nettkurs.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 950 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>