Opplæring Vest

Opplæring Vest:

- Sertifisert opplærings virksomhet, sertifisert hos ASAS-sertifisering ATS-079
- En opplæringsvirksomhet som tilpasser seg kundens behov, og gjennomfører kurs på dag og kveldstid
- En ledende opplæringsvirksomhet innen sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring
- Gjennomfører vurdering og kartlegging av bedriftens opplæringsbehov
- Har et ønske om et nært samarbeide med partene i arbeidslivet, samt å være faglig i forkant av industriens interne krav til HMS
- Er en bedrift som kontinuerlig vurderer faginnholdet ut fra myndighetenes og industriens bestemmelser
- Har et ønske om å ha fokus på menneske, bidra med positivt bilde av sikkerhet i bedrift.
- Oppfyller de normative bransjekrav og utsteder godkjent dokumentasjon ved alle våre kurs.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Anleggsmaskiner

Vi tilbyr kurs i anleggsmaskiner. Målsettingen med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 3 dager  
Kristiansand Kristiansand 3 dager  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 3 dager  
Ålesund Ålesund 3 dager  

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Målsettingen er at deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag  
Førde Førde 1 dag  
Jølster Jølster 1 dag  
Kragerø Kragerø 1 dag  
Kristiansand Kristiansand 1 dag  
Oslo Oslo 1 dag  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 dag  

Arbeidsvarsling kurs 1 - Støttekurs klasserom - nettkurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Målsettingen er at deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.922 kr  

Arbeidsvarsling kurs 2

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 2 dager  
Jølster Jølster 2 dager  
Kristiansand Kristiansand 2 dager  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 2 dager  

Arbeidsvarsling kurs 3

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3. Målsettingen med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Dato Varighet Pris
Førde Førde 1 dag  
Jølster Jølster 1 dag  
Kristiansand Kristiansand 1 dag  
Oslo Oslo 1 dag  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 dag  

Fallsikring

Vi tilbyr kurs i fallsikring. Målsettingen med med opplæringen er gi deg som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer fallsikringsutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag  
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 1 dag  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 dag  
Ålesund Ålesund 1 dag  

G11 Stropp og anhuker

Vi tilbyr kurs i G11 Stropp og anhuker. Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager  
Stord Stord 3 dager  
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 08.06.2020 3 dager08.06.2020  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 3 dager  
Ålesund Ålesund 3 dager  

G20 Fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr krankurs i G20 Fastmontert hydraulisk kran. Målsettingen med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av fastmontert hydraulisk kran.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager  
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 2 dager  
Ålesund Ålesund 2 dager  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>