Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Kildehuset kurs- og kompetansesenter er organisert som en egen enhet med en fast ansatt fagstab. Formålet med virksomheten er å utvikle og gi tilbud som bygger på den samlede fagkompetansen ved Modum Bad. I tillegg til behandling, drives forebygging, forskning og faglig utviklingsarbeid.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Differensialdiagnostiske utfordringer - webinar

Vi tilbyr webinar om differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Få med deg en utdyping av utfordringene rundt å sjelne mellom dissosiative lidelser og andre tilstander.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 04.09.2024 1 dag04.09.2024 2.500 kr  

Differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging

Vi tilbyr kurs om differensialdiagnostiske utfordringer ved kartlegging av dissosiative lidelser. Få med deg en utdyping av utfordringene rundt å sjelne mellom dissosiative lidelser og andre tilstander.

Sted Dato Varighet Pris
Modum Modum 1 dag  

Emnekurs for leger: stressmestring og egenomsorg

Vi tilbyr emnekurs for leger: stressmestring og egenomsorg. Dette er et 2-dagers emnekurs for leger innen allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, med fokus på kunnskap om legehelse, selvivaretakelse og utbrenthetsforebygging.

Sted Dato Varighet Pris
Modum Modum 26.09.2024 2 dager26.09.2024 4.200 kr  

Etterutdanning: Behandling av komplekse dissosiative lidelser

Modum Bads traumepoliklinikk tilbyr en videreutdanning i psykoterapeutisk arbeid med komplekse traumerelaterte dissosiative lidelser. Over fire 2-dagers samlinger vil vi gi en grundig opplæring i forståelse, utredning og behandling.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dager 5.000 kr  

Fra stress til trivsel - for arbeidstakere og ledere

Vi tilbyr kurs om fra stress til trivsel - for arbeidstakere og ledere. Et dagskurs med fokus på reduksjon av stress og ivaretakelse av egen psykisk helse. Vi jobber med egenomsorg, selvivaretakelse og forebygging av utbrenthet.

Sted Dato Varighet Pris
Modum Modum 1 dag 2.500 kr  

Kurs for ledere med personalansvar - sykepleiere

Vi tilbyr kurs for ledere med personalansvar - sykepleiere. Ikke utbrent - bare litt svidd i kanten. Dette er et 3-dagers kurs som arrangeres 4 ganger i året. NSF har bestemt at det kun kan være 2 fra samme arbeidsplass pr. kurs, dette pga begrenset antall plasser.

Sted Dato Varighet Pris
Modum Modum 04.09.2024 (+1) 3 dager04.09.2024 (+1)  

Modum Bad-konferansen 2024 - webinar

Vi tilbyr Modum Bad-konferansen 2024 med traumer som tema som webinar. Traumebehandling - perspektiver på helthetlig og personsentrert terapi. Program kommer snart!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.10.2024 1 dag25.10.2024  

Opplæringskurs i #psyktnormalt

Vi tilbyr opplæringskurs i #psyktnormalt - et undervisningsprogram for ansatte i skole, skolehelsetjeneste og kommunehelsetjeneste om psykisk helse og livsmestring for grunnskolens 8. trinn.

Sted Dato Varighet Pris
Modum Modum 1 dag  
 |  1 2 3   |  Neste side >>