Midgar Flyfish AS

Innehar spisskompetanse på fluer til laks og sjøørret i elv, sjøørret og sjørøye i sjø, ørret, røye og harr i ferskvann.

Innehar spisskompetanse på fluekasting og fluekasterteknikk med tilhørende kroppsanalyse for å kunne utbedre bevegelighet for bedre kast og kasteteknikk.


Enhånds fluekastekurs - Kom i gang med fluekasting

Vi tilbyr enhånds fluekastekurs. Fluekasterkurset “Kom-igang-med-fluekasting” er basisfluekasterkurset for dem som aldri har kastet med en fluestang før, og for dem som har kastet noe med flue, men som vil starte innlæringen av fluekasterteknikken for et overhodekast fra grunn av.

Sted Dato Varighet Pris
Hvaler Hvaler 3 timer 1.350 kr  

Enhånds fluekastekurs - presentasjon med lengde

Vi tilbyr enhånds fluekastekurs - presentasjon med lengde. Overhodekastet er det mest brukte fluekastet som brukes under de fleste former for fluefiske, og er viktig å beherske.

Sted Dato Varighet Pris
Hvaler Hvaler 3 timer 1.350 kr  

Enhånds fluestangkurs - speykastet

Vi tilbyr enhånds fluestangkurs - speykastet. Målsettingen er at etter endt kurs skal du være istand til å presenterer ei flue pent, rolig og kontrollert på vannet med en kastelengde på 16 meter pluss, vadet ut til knærne.

Sted Dato Varighet Pris
Hvaler Hvaler 3 timer 1.350 kr  

Fluefiske guiding etter sjøørret på Hvaler

Vi tilbyr kurs i fluefiske guiding etter sjøørret på Hvaler. Her tar jeg deg med på noen gode fiskeplasser som jeg tidligere har gitt fisk, og hvor du lett kan komme tilbake til for å fiske.

Sted Dato Varighet Pris
Hvaler Hvaler 5 timer 1.950 kr  

Praktisk fluefiskerkurs etter sjøørret på Hvaler (4 timer)

Vi tilbyr praktisk fluefiskerkurs etter sjøørret på Hvaler over 4 timer. Kurset tar sikte på å gi en god og variert innføring i det å fiske etter sjøørret. Vi ser på to-tre typiske fiskesteder / habitat, og hvilke valg av fisketeknikker og valg av fluer dette kan gi grunnlag for.

Sted Dato Varighet Pris
Hvaler Hvaler 4 timer 1.750 kr  

Tohånds fluestangkurs - speykastet

Vi tilbyr tohånds fluestangkurs - speykastet.

Sted Dato Varighet Pris
Hvaler Hvaler 3 timer 1.350 kr