Fordi vi har kjennskap til Nord-Norge og alle kriker, kroker og øyer, er vi godt dreven på å løse logistikkutfordringer ved innsending av prøver. Labora er pålitelig og leverer nøyaktige resultat med konfidensiell og upartisk håndtering. Vi er hjelpsomme, og gir råd for å forebygge sykdom og smitte. Vi er i beredskap og hjelper til med behandling om krisen først oppstår, og er tett på din problemstilling og oppfølging i ettertid. Labora jobber for å holde folk og næring i nord friske og trygge. Vi har bygget kompetanse i over 60 år, og vi vet hva som skal til for at ditt drikkevann, oppdrettsanlegg, produksjonsmiljø, slakteri, miljøstasjon, dusjanlegg, avløp eller skip skal være hygienisk og trygt. Labora er et privat aksjeselskap som eies av Iris Salten IKS. Fordelt på ulike avdelinger er vi totalt 27 ansatte. Vårt datterselskap PatoGen Nord med holder til i våre lokaler og er en samarbeidspartner til flere analyser.


Fiskevelferdskurs

Vi tilbyr fiskevelferdskurs. Akvakulturdriftsforskriften stiller krav om kompetanse til å ivareta fiskens velferd til enhver tid. Labora tilbyr et godkjent kurs i fiskevelferd for settefisk, matfisk, stamfisk og slakteriansatte.

Sted Dato Varighet Pris
Bodø Bodø Ta kontakt kr  
Tromsø Tromsø Ta kontakt kr  

Fiskevelferdskurs - Bedritsinternt

Vi tilbyr fiskevelferdskurs. Fiskevelferdskurs. Akvakulturdriftsforskriften stiller krav om kompetanse til å ivareta fiskens velferd til enhver tid. Labora tilbyr et godkjent kurs i fiskevelferd for settefisk, matfisk, stamfisk og slakteriansatte.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Kurs i forebygging av Legionellasmitte - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i forebygging av Legionellasmitte. Forskrift om miljørettet helsevern inneholder eget kapittel om forebygging av Legionellasmitte. Sammen med Helse- og Miljøtilsynet Salten vil vi også i 2020 tilby kurs i Legionellaforebygging.

Sted Dato Varighet Pris
Bodø Bodø 4 timer 2.500 kr  
Hele landet Hele landet 4 timer 20.000 kr  
Tromsø Tromsø 4 timer 2.500 kr