Kurs i forebygging av Legionellasmitte - bedriftsinterntKursarrangør: Labora AS
Sted: Hele landet, I deres lokaler med en gruppe opp til 20 stk
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 4 timer
Pris: 20.000

Vi tilbyr kurs i forebygging av Legionellasmitte. Forskrift om miljørettet helsevern inneholder eget kapittel om forebygging av Legionellasmitte. Sammen med Helse- og Miljøtilsynet Salten vil vi også i 2020 tilby kurs i Legionellaforebygging.

Innhold:
Vi går gjennom etablering av internkontroll, risikovurdering, prøvetaking, forebyggende tiltak, beredskap ved hendelser og utbrudd. Praktiske erfaringer fra vårt mangeårige arbeid ute i virksomhetene vil prioriteres. Ulike vedlikeholds og saneringsmetoder vil bli gjennomgått. Erfaringsdeling og diskusjon vil også vektlegges.

Mål:
Vår målsetting er å heve kompetansen til de ansvarlige for legionellatiltak. Kurset vil bli avsluttet med en nettbasert quiz om temaet og alle deltakere vil få kursbevis

Målgruppe:
Kurset er beregnet for alle som drifter/installerer installasjoner som kan produsere aerosoler med hovedvekt på interne ledningsnett.