Kompenda er totalleverandør av Kurs, kompetanse og Bedriftshelsetjeneste for Bygg og anleggsbedrifter over hele Norge. Vi tilpasser våre kursløsninger for å tilpasse oss hver enkel bedrifts behov. Våre kurs er tilrettelagt så alle i bedriften skal få godt utbytte av kursene de tar hos oss.


ADK 1- kurs

Vi tilbyr ADK1 kurs. ADK1-sertifiseringskurs gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 03.08.2024 6 helger03.08.2024 19.990 kr  

ADK 1 resertifisering

Man kan fornye ADK sertifikatet, men det må skje før sertifikatet går ut (gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato + 6 måneder). Ved revideringen av ADK-læreplanen i 2008, ble det inkludert en tidsramme for gyldigheten av ADK-sertifikatet.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 19.10.2024 1 helg19.10.2024 6.990 kr