Jærteks applikasjonskurs er utviklet for opplæring fra grunnleggende- til spesialistnivå. Et kurs inneholder alle aktuelle moduler for en applikasjon. Dette for å gi deg som bruker informasjon om hvilken kunnskap som kan erverves innen applikasjonen samt gi muligheter for opplæring tilpasset din stilling/rolle/oppgaver.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

AutoCAD/LT, 2D grunnleggende

Gi deltagerene en grunnleggende forståelse i bruk av tegne- og konstruksjonsprogrammet AutoCAD. Kurset er nødvendig for å utnytte de mulighetene programmet gir, og for å komme raskt i gang. Jærtek er et Authorised Training Centre (ATC). Jærtek tilbyr Autodesk-godkjent opplæring av høyest kvalitet.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 21 timer 10.500 kr  

Case Design av kundebase

Vi tilbyr kursa i Case Design av kundebase. Mål for kurset er gjennomgang av kundens organisasjon og behov mot KOS funksjoner.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 7 timer 3.950 kr  

DraftSight - Grunnleggende

Mål for kurset er å gi deltagerene en grunnleggende forståelse i bruk av tegne- og konstruksjonsprogrammet DraftSight. Kurset er nødvendig for å utnytte de mulighetene programmet gir, og for å komme raskt i gang. Jærtek er en anerkjent kursleverandør og tilbyr opplæring av høyest kvalitet.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 21 timer 10.500 kr  

Edgecam Essential Milling

Vi tilbyr kurs i Edgecam Essential Milling. Kurset er grunnleggende for Edgecam fresing, og tar for seg fresing opp til 2,5 akser.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 7 timer 4.250 kr  

Edgecam Essential Turning

Kurset er grunnleggende for Edgecam dreiing, modellering i EWS, posisjonering av 3D-modell i chuck, legge på emne, valg av dreiebenk, automatisert og manuell programmering samt virtuell simulering av program. Ingen krav til forkunnskaper.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 7 timer 4.250 kr  

Edgecam Standard Turning CY

Videregående kurs for Edgecam dreiing. Frese med C og Y akse, oppsett av radiell og aksielle verktøy, lage og editere nullpunkt, indeksere til de forskjellige nullpunkt, slå sammen og rasjonalisere sekvenser, frese i planar eller rotary modus. Forkunnskaper lik Essential Turning.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 14 timer 8.500 kr  

Edgecam in English

Design 2D in Edgecam Draw: Lines, arcs, trim geometry, chamfer and fillet, translate and rotate, mirror.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne  

Edgecam versjonsoppdatering

Gjennom dette kurset skal du bli oppdatert på den omfattende utviklingen som har skjedd med Edgecam de siste årene. Du skal lære å hente ut gevinstene fra Edgecam, og omsette de mulighetene som nå er tilgjengelig, til praktisk inntjening i din bedrift. Gjennom dette kurset skal din bedrift øke sine

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 14 timer 8.500 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>