Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute Excellence in Science and Education er et privat og uavhengig vitenskapsinstitutt. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute har mer enn 35 kurs på alle nivåer og fireårig vitenskapsprogram: Affiliated Honorary Research Fellow. Instituttet er organisert i tre avdelinger: internasjonal uavhengig Vitenskap, Utdanning, Kultur. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute`s internasjonale universitetsnettverk omfatter ti topp universiteter i syv land på fire kontinenter og har ca. 85 000 studenter og 20 000 vitenskapelig personale. Mer enn 1000 kursdeltakere og studenter deltar i undervisningen på organiserte forelesninger hvert år, de fleste i utlandet.

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute organiserer Stormøte i sosialt entreprenørskap (Summit on Emerging Issues in Social Entrepreneurship Worldwide), en vitenskapsbasert og åpen seminarrekke spesialisert på innovasjon, entreprenørskap og sosialt entreprenørskap. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute organiserer vitenskapelig Exchange programs og Internship programs for studenter og vitenskapelig personale, nasjonalt og internasjonalt. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute`s direktør eier og forvalter Stormøtefondet som bevilger økonomisk bidrag til ubemidlede eller spesielt talentfulle søkere i sammenheng med deres vitenskapelige eller pragmatiske streben.

Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute utgir vitenskapelige skrifter på eget navn: Sandal Institute. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute gir kursdeltakere, studenter og vitenskapspersoner full tilgang til alle aktiviteter ved instituttet uavhengig av rase, farge, kjønn, religion, alder, uførhet, sivilstatus, seksuell orientering eller nasjonal opprinnelse. Noen studiekurs og programmer har opptakskrav. Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute er grunnlagt av, eies og ledes av Jan-Urban Sandal. Jan-Urban Sandal er Doktor, professor, æres-professor og innehar lærestol i innovasjon og sosialt entreprenørskap.


Hva er vitenskap

Kurset gir økt kunnskap om vitenskapsprosessen. En rekke relevante og interessante problemstillinger tas opp på kurset. Hva skiller vitenskapen fra forskning og hva kreves av den vitenskapelige prosess? Hvilke utfordringer og hindringer står individet ovenfor i vitenskapsprosessen?

Sted Dato Varighet Pris
Lørenskog Lørenskog 3 leksjoner a 3 timer 3.375 kr