BIKS AS er en leverandør av industrielle kompetansegivende kurs innen arbeidsutstyr og HMS. Våre kurs bygger på Arbeidsmiljøloven, og er tilpasset NORSOK standard R-003N og R-005N.

Våre instruktører har høy faglig kompetanse med bakgrunn fra on- og offshoreindustrien, og innehar solid kompetanse innen ulike typer arbeidsutstyr.

BIKS AS er en sertifisert opplæringsbedrift. Vi oppfyller de normative bransjekrav, og utsteder godkjent dokumentasjon ved alle våre kurs.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7   | 

Truckførerkurs Praksis - Klasse T2 og T4

Vi tilbyr truckførerkurs praksis - klasse T2 og T4. Målsettingen med opplæringen er å gi blivende truckførere en god praktisk opplæring i sikker bruk av truck.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4000 kr  

Truckførerkurs Stortruck - Klasse T8

Vi tilbyr truckførerkurs for stortruck klasse T8, over 10 tonn. Hensikten med opplæringen er å gi blivende stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 20.05.2020 1 dag20.05.2020 4000 kr  

Truckførerkurs teleskoptruck - Klasse C1 - C2

Vi tilbyr truckførerkurs på teleskoptruck klasse C1 og C2. Hensikten med opplæringen er å gi blivende teleskoptruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av teleskoptrucker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 14.04.2020 1 dag14.04.2020 3200 kr  

Trykktesting

Vi tilbyr 2 dagers kurs i trykktesting. Målsettingen er at deltakerne vil få en god og sikker innføring i høytrykkstestingsutstyr, teori og praksis. Etter endt kurs skal deltakerne kunne bruke trykkstestingsutstyr på en sikker måte, slik at ulykker og skader unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 29.04.2020 2 dager29.04.2020 6800 kr  

Varme arbeider

Målsetningen er å bevisstgjøre deltakerne i forhold til faremomenter i forbindelse med varme arbeider og å sette deltakerne i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadene ved et eventuelt uhell. Instruktørene som gjennomfører kurset er sertifisert av Norsk Brannvernforening.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 20.03.2020 1 dag20.03.2020 2700 kr  

Verneombud grunnkurs

Vi tilbyr HMS-kurs for verneombud. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2020 (+3) 3 dager02.03.2020 (+3) 9800 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7   |