BIKS AS er en leverandør av industrielle kompetansegivende kurs innen arbeidsutstyr og HMS. Våre kurs bygger på Arbeidsmiljøloven, og er tilpasset NORSOK standard R-003N og R-005N.

Våre instruktører har høy faglig kompetanse med bakgrunn fra on- og offshoreindustrien, og innehar solid kompetanse innen ulike typer arbeidsutstyr.

BIKS AS er en sertifisert opplæringsbedrift. Vi oppfyller de normative bransjekrav, og utsteder godkjent dokumentasjon ved alle våre kurs.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Banksman and Slinger training, including module 1.1 - 2.3 English

The course provides information on the safe and correct use of lifting equipment and accessories and best practice to promote a safer environment for persons involved. The course is to Norwegian Labour Inspection Authority and NORSOK R-003N approved standards.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 6200 kr  

Forklift Truck T1 - T5 Theory & Practice English

The course provides information on the safe and correct use of Forklift Truck T1, T2, T3, T4, T5 and best practice to promote a safer environment for persons involved. The course is approved by Norwegian Labour Inspection Authority standards of certified safety training.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 8600 kr  

Forklift Truck T1 - T5 Theory English

The course provides information on the safe and correct use of Forklift Truck T1, T2, T3, T4, T5 and best practice to promote a safer environment for persons involved. The course is to Norwegian Labour Inspection Authority approved standards of certified safety training.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 22 timer 5700 kr  

G11 Løfteredskap modul O-1.1 Stropp, Anhuker & Signalgiver

Vi tilbyr kurs i G11 Løfteredskap - modul O-1.1 (stropp / anhuker & signalgiver).

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2020 (+8) 3 dager02.03.2020 (+8) 6200 kr  

G11 Stropp anhuker eks. modul 1.1

Vi tilbyr kurs i G11 Stropp anhuker eks. - modul 2.3. Målsetningen er at etter gjennomgått kurs hos BIKS Industriopplæring, skal kursdeltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap G11 Stropp Anhuking og Signalgiving.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 03.03.2020 (+3) 2 dager03.03.2020 (+3) 5400 kr  

G11 Stropp anhuker inkl. modul 1.1 og 2.3

Vi tilbyr kurs i G11 Stropp anhuker inkludert modul 1.1 og 2.3. Målsetningen er at deltakerne etter gjennomgått kurs, skal ha de nødvendige kunnskaper om de lover, forskrifter og standarder som er gjeldene.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2020 (+9) 3 dager02.03.2020 (+9) 6200 kr  

G20 Fixed Hydraulic Crane English

The course provides information on the safe and correct use of G20 Fixed Hydraulic Crane and best practice to promote a safer environment for persons involved. The course is to NORSOK R-003N approved.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6900 kr  

G20 Hydraulisk Kran - eks. Stropp og Anhukerkurs

Vi tilbyr krankurs i G20 Hydraulisk kran - eksklusiv stropp og anhukerkurs. Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2020 (+7) 2 dager27.02.2020 (+7) 6900 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>