BIKS AS er en leverandør av industrielle kompetansegivende kurs innen arbeidsutstyr og HMS. Våre kurs bygger på Arbeidsmiljøloven, og er tilpasset NORSOK standard R-003N og R-005N.

Våre instruktører har høy faglig kompetanse med bakgrunn fra on- og offshoreindustrien, og innehar solid kompetanse innen ulike typer arbeidsutstyr.

BIKS AS er en sertifisert opplæringsbedrift. Vi oppfyller de normative bransjekrav, og utsteder godkjent dokumentasjon ved alle våre kurs.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Basic Hydraulics English

This Course will provide a solid introduction into the field of oil hydraulics. It is a natural starting point for operating and maintenance personell working with hydraulic equipment.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 9800 kr  

Fall Protection and Rescue 1 day English

The objective of the training is that the person being trained, get the opportunity to acquire basic theoretical and practical knowledge of fall protection equipment and proper use of rescue equipment, rescue of free hanging person.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3400 kr  

Fallsikring Grunnleggende modul A

Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og praktisk bruk av redningsutstyr. Gjøre seg kjent med vedlikeholdsrutiner og produsentens bruksanvisning slik at fallsikrings- og redningsutstyr brukes på en riktig og sikker måte.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3400 kr  

Fallsikring og Redning - Repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring og redning.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3400 kr  

Gjenger, Kuplinger / Høyt trykk

Målsettingen er at deltagerne vil få god innføring i valg av fittings gjengetyper, forskjellige typer kuplinger og trykklasser i teori og praksis. Riktig valg / identifisering av gjengetyper og kuplinger. Gjengetyper som BSP - JIC - NPT - MM - ORFS og SAE.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3900 kr  

High Pressure Systems English

Participants will have a good and safe introduction to high pressure testing equipment , theory and practice. After completing the course, participants will be able to use pressure testing equipment in a safe manner, so that accidents and injuries are avoided.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6800 kr  

Hydraulikk 1 Grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i hydraulikk 1. Målsettingen er at etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om hydraulikkens grunnprinsipper, komponentbeskrivelser, symboler, skjemalesning, filtrering og systemforståelse.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 16.03.2020 (+1) 5 dager16.03.2020 (+1) 9800 kr  

Hydraulikk 2 Videregående

Vi tilbyr kurs i Hydraulikk 2 på videregående nivå. Målsettingen er at personell skal ha kompetanse til å bistå andre med korrigerende vedlikehold og kunne utføre arbeid på hydrauliske anlegg som ikke nødvendigvis er planlagt.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 23.03.2020 (+1) 4 dager23.03.2020 (+1) 10300 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>