Asker Svømmeklubb

Svømming skaper engasjement og sterke følelser, men mest av alt skaper svømmingen verdier. Svømming er en brobygger på° tvers av grenser og den skaper relasjoner, spenning og hygge. Asker svømmeklubb driver med målrettet arbeid bestående av et kulturfellesskap og felles tilhørighet som er drivkraften og nøkkelen til suksess. Det å fokusere på° å få frem det beste i gruppa og en stadig sult etter å strekke grenser og oppnå° nye mål er faktorer vi i Asker svømmeklubb er opptatt av.

Vi skal alltid strekke oss etter nye utfordringer og muligheter, og skape resultater sammen.
Asker svømmeklubb er trygghet, trivsel og fart i vann.

Asker Svømmeklubb har som målsetning å øke trivsel og trygghet i vann blant befolkningen i vår region. Vi ønsker først og fremst å videreformidle gleden som følger med sikker utfoldelse i vann. Dette innebærer at lek er et svært viktig hjelpemiddel for å øke vannfølelsen og tryggheten i vannet.


 |  1 2   |  Neste side >>

Babysvømming (0 - 2 år)

Vi tilbyr kurs i babysvømming. Babysvømming er vannaktivitet for barn i alderen 2 mnd - 2 år, der foreldrene deltar aktivt i bassenget. Hovedmålet er å lære babyen å føle trygghet over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann. Les mer her: http://askersvom.no/baby-smabarn/

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 8 uker 1.300 kr  

Crawlkurs for voksne

Vi tilbyr crawlkurs for voksne. Dette er et tilbud til dem som ønsker å lære crawl eller videreutvikle nåværende crawlteknikk. Les mer her: http://askersvom.no/voksen/

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 60 minutter 2.000 kr  

Delfinmerket

Delfinmerket fokuserer på ryggsvømming og crawl med pust til siden, mestring av god teknikk i brystsvømming med starter og vendinger og kjennskap til butterfly. Les mer her: http://askersvom.no/videregaende-opplaering/

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 45 minutter 850kr/mnd. kr  

Haimerket

Haimerket er det øverste nivået i Svømmeskolen. På dette nivået trenes det: Butterfly grovteknisk, åpen vending, bryst teknisk, saltovending, startstup fra pall, ryggstart, medley. Les mer her: http://askersvom.no/videregaende-opplaering/

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 60 minutter 900kr/mnd. kr  

Hvalmerket

Hvalmerket fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning og kjernefunksjonen ´dykke´ som innebærer at man må være komfortable i vann og kunne dykke 1 meter uten svømmebriller, samt hoppe alene fra bassengkanten. Les mer her: http://askersvom.no/begynneropplaering/

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 40 minutter 650kr/mnd. kr  

Minipolo

Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og med 12 år. Minipolo tar utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort lettere å spille og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr. Les mer her: http://askersvom.no/minipoloinformasjon/

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 50 minutter 450/mnd kr  

Pingvinmerket

Pingvinmerket fokuserer på kjernefunksjonen "gli", som innebærer å kunne flyte og gli på mage og rygg, mestre crawlbeinspark i linje på mage og rygg samt kunne dreie fra mage til rygg og tilbake til mage. Les mer her: http://askersvom.no/begynneropplaering/

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 40 minutter 650kr/mnd. kr  

Selmerket

Selmerket fokuserer på god teknisk rygg og crawl med pust til siden over minst 25 meter, samt stup fra kanten. Les mer her: http://askersvom.no/videregaende-opplaering/

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 40 minutter 650kr/mnd. kr  
 |  1 2   |  Neste side >>