Vi kan engasjeres til oppdrag innen manusskriving, regi og kurs.


Kreativ skriving

Vi tilbyr skrivekurs i kreativ skriving over 1 helg. På kurset får du oppgaver som du skal besvare i løpet av kort tid. Når vi jobber raskt, blir vår indre kritiker satt ut av spill. Det viser seg at vi blir ekstra kreative da.

Sted Dato Varighet Pris
Nesodden Nesodden 2 dager à 4 timer fra 1.200 kr  
Oslo Oslo 2 dager à 4 timer fra 1.200 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager à 4 timer fra 1.200 kr  

Kreativ skriving - for grupper og arbeidsplasser

Vi tilbyr skrivekurs i kreativ skriving for grupper og arbeidsplasser i hele landet. På kurset får du oppgaver som du skal besvare i løpet av kort tid. Når vi jobber raskt, blir vår indre kritiker satt ut av spill. Det viser seg at vi blir ekstra kreative da.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr