Vi i Aider skal gjøre det komplekse enkelt – vi er et ledende kompetansehus med flinke folk som hjelper dagens og morgendagens ledere i å lykkes med sine beslutninger. Aiders kursholdere har høy kompetanse og erfaring innen sitt fagfelt og er dyktige formidlere. De er opptatt av at du som kursdeltager skal sitte igjen med verktøy og kunnskap du kan benytte deg av i ditt arbeid. Vi tilbyr fysiske kurs flere steder i landet, digitale kurs og bedriftstilpassede kurs.


Verdiskapende styrearbeid i praksis

Styrearbeid handler om verdiskapning. Styrekurset gir en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar, og hjelper deg med å forstå hvordan du kan påvirke verdiskapningen gjennom godt styrearbeid. Kurset gir praktiske verktøy og maler som kursdeltakerne umiddelbart kan ta i bruk i for å lykkes.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12.11.2024 1 dag12.11.2024 8 900 kr  

Økonomi for ikke-økonomer

Gjennom kurset Økonomi for ikke-økonomer får du nødvendig innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller slik at du får forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 30.10.2024 2 dager30.10.2024 16 995 kr