Kurs i veiarbeid og trafikkdirigering i Nordland

I kategorien veiarbeid og trafikkdirigering finner man grunnleggende kurs om hvordan man skal kunne dirigere trafikken for å ta hensyn til alt fra småbarn på skolevei til steder med veiarbeid eller rasfare. I dag kreves det særskilt opplæring for å få ansvarsrett for manuell trafikkdirigering på trafikkert vei.

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Kravene til opplæring gjelder alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks og fylkesveger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag 3.925 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 2 dager 5.800 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - grunnopplæring

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - grunnopplæring. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentlige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 1 dag 2.450 kr
Bodø Bodø 1 dag 2.450 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 1 dag 2.450 kr
Fauske Fauske 1 dag 2.450 kr
Hamarøy Hamarøy 1 dag 2.450 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.450 kr
Saltdal Saltdal 1 dag 2.450 kr
Sortland Sortland 1 dag 2.450 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 1 dag 2.450 kr
Vestvågøy / Leknes Vestvågøy / Leknes 1 dag 2.450 kr
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 1 dag 2.450 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentlige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø, Bodø 2 dager 4.950 kr
Bodø, Bodø 2 dager 4.950 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 2 dager 4.950 kr
Fauske Fauske 2 dager 4.950 kr
Hamarøy Hamarøy 2 dager 4.950 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 2 dager 4.950 kr
Sortland Sortland 2 dager 4.950 kr
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 2 dager 4.950 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - trafikkdirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - trafikkdirigering. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentlige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag 2.250 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.250 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - For alle som skal utføre arbeid på veg

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Formålet er å gi kursdeltakerne en grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet: kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Andøy Andøy 1 dag 2.000 kr
Bodø Bodø 1 dag 2.000 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 1 dag 2.000 kr
Narvik Narvik 1 dag 2.000 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.000 kr
Røst Røst 1 dag 2.000 kr
Sortland Sortland 1 dag 2.000 kr
Steigen Steigen 1 dag 2.000 kr
Tjeldsund Tjeldsund 1 dag 2.000 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 1 dag 2.000 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - For ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Formålet er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 2 dager 3.500 kr
Sortland Sortland 2 dager 3.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - Manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3. Alle som skal foreta manuell trafikkdirigering av trafikk, skal ha gjennomgått kurs 3 i arbeidsvarsling. Kurset avsluttes med en praktisk øvelse og dette foregår på en trafikkert veg etter en godkjent arbeidsvarslingsplan fra skiltmyndigheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik 1 dag 2.000 kr

Arbeidsvarsling

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling kurs 1, 2 og 3. Dersom man skal arbeide på riks- og fylkesvei kreves det arbeidsvarslingskurs 1 og 2. Det kravet gjelder selv når kommunene har blitt delegert myndighet for veiarbeidsvarsling på riks- og fylkesveier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik

Arbeidsvarsling - kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling - kurs 1. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag 1.950 kr
Narvik Narvik 1 dag 1.950 kr

Arbeidsvarsling 2 - ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 - ansvarshavende. Med arbeid på vei, menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v. Det anbefales at hvert firma har minimum 1 - 2 personer som har gjennomført dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 12 timer 2.450 kr
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer 3.500 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 6 timer 4.250 kr
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 12 timer 2.450 kr

Arbeidsvarsling 3 - manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 3. Statens vegvesen stiller krave om at alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesvei skal som et minimum ha gjennomgått dette kurs. Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, befaring, kontroll m.m.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 3 timer 2.250 kr
Fauske Fauske 3 timer 2.450 kr
Sortland Sortland 4 timer 2.250 kr
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 1 dag 2.450 kr

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag 2.850 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 1 dag 2.850 kr
Fauske Fauske 1 dag 2.850 kr
Narvik Narvik 1 dag 2.850 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.850 kr
Sortland Sortland 1 dag 2.850 kr
Steigen Steigen 1 dag 2.850 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 1 dag 2.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 2

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 2 dager 4.850 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 2 dager 4.850 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 2 dager 4.850 kr
Sortland Sortland 2 dager 4.850 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 2 dager 4.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 3

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3. Skal du utføre manuell trafikkdirigering på riks-/ fylkes- eller kommunal veg, må du ha Arbeidsvarsling kurs 3. Ta kurs hos Norges ledende landsdekkende leverandør. Vi følger opp og passer på at ditt sertifikat er gyldig, da varigheten er 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 timer 2.150 kr
Fauske Fauske 4 timer 2.150 kr
Narvik Narvik 4 timer 2.150 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 4 timer 2.150 kr
Sortland Sortland 4 timer 2.150 kr
Steigen Steigen 4 timer 2.150 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 4 timer 2.150 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Se her for vårt nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag 2850 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 1 dag 2850 kr
Fauske Fauske 1 dag 2850 kr
Narvik Narvik 1 dag 2850 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2850 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 1 dag 2850 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende

Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett. Se her for vårt nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 2 dager 4.500 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 2 dager 4.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering. Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurs type 1 eller type 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag 4.000 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 4.000 kr

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>


Område

Kategorier