Linux kurs i Arendal

Operativsystemet Linux er et resultat av en åpen kildekodedugnad med flere tusen utviklere som gjennom tiden har bidratt til å skape det systemet vi kjenner i dag. Nettopp på grunn av de åpne kildekoden har Linux blitt et svært populært operativsystem blant de vi i dagligtale omtaler som nerder. Motivene varierer, men ofte nevnes fleksibiliteten, muligheten til å påvirke, lave kostnader og det å unnvike Microsofts agenda. Flere større bedrifter benytter også i dag Linux, da det av mange ansees å være et mer stabilt og sikrere system enn Microsoft sine operativsystemer.

CL110: Red Hat OpenStack Administration 1 - Connect2Classroom

CL110: Red Hat OpenStack Administration 1: Core Operations for Cloud Operators - Connect2Classroom. Introduction to Red Hat OpenStack Platform and the deployment of virtual cloud servers and applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.07.2021 (+5) 5 dager05.07.2021 (+5) 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 16.08.2021 5 dager 16.08.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2021 5 dager 06.09.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 04.10.2021 5 dager 04.10.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 18.10.2021 5 dager 18.10.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 08.11.2021 5 dager 08.11.2021 29.700 kr

CL210: Red Hat OpenStack Administration 2 - Connect2Classroom

CL210: Red Hat OpenStack Administration 2: Infrastructure Configuration for Cloud Administrators - Connect2Classroom. Introduction to Red Hat OpenStack Platform configuration and administration of private cloud infrastructure using core OpenStack services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.07.2021 (+5) 4 dager26.07.2021 (+5) 33.000 kr
Nettkurs / nettstudie 23.08.2021 4 dager 23.08.2021 33.000 kr
Nettkurs / nettstudie 13.09.2021 4 dager 13.09.2021 33.000 kr
Nettkurs / nettstudie 25.10.2021 4 dager 25.10.2021 33.000 kr
Nettkurs / nettstudie 01.11.2021 4 dager 01.11.2021 33.000 kr
Nettkurs / nettstudie 06.12.2021 4 dager 06.12.2021 33.000 kr

CL310: Red Hat OpenStack Administration III - Virtual

CL310: Red Hat OpenStack Administration III: Networking & Foundations of NFV. Manage Red Hat OpenStack networking for performance tuning!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.06.2021 5 dager21.06.2021 33.000 kr

DO280: Red Hat OpenShift Administration 1 - Connect2Classroom

DO280: Red Hat OpenShift Administration 1, Building a cluster - Connect2Classroom. Create, configure, manage, and troubleshoot OpenShift clusters. Red Hat OpenShift Administration I (DO280) teaches you how to install and administer the Red Hat® OpenShift® Container Platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.06.2021 (+6) 4 dager21.06.2021 (+6) 24.420 kr
Nettkurs / nettstudie 09.08.2021 4 dager 09.08.2021 24.420 kr
Nettkurs / nettstudie 30.08.2021 4 dager 30.08.2021 24.420 kr
Nettkurs / nettstudie 20.09.2021 4 dager 20.09.2021 24.420 kr
Nettkurs / nettstudie 11.10.2021 4 dager 11.10.2021 24.420 kr
Nettkurs / nettstudie 08.11.2021 4 dager 08.11.2021 24.420 kr
Nettkurs / nettstudie 13.12.2021 4 dager 13.12.2021 24.420 kr

RH124: Red Hat System Administration 1 - Connect2Classroom

RH124: Red Hat System Administration 1 - Connect2Classroom. The first of two courses covering the core system administration tasks needed to manage Red Hat Enterprise Linux servers.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.06.2021 (+8) 5 dager28.06.2021 (+8) 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 12.07.2021 5 dager 12.07.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 09.08.2021 5 dager 09.08.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 23.08.2021 5 dager 23.08.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 13.09.2021 5 dager 13.09.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 04.10.2021 5 dager 04.10.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 25.10.2021 5 dager 25.10.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 15.11.2021 5 dager 15.11.2021 29.700 kr
Nettkurs / nettstudie 06.12.2021 5 dager 06.12.2021 29.700 kr

RH134: Red Hat System Administration 2 - Connect2Classroom

RH134: Red Hat System Administration 2 - Connect2Classroom. This course focuses on the key tasks needed to become a full-time Linux administrator and is based on Red Hat Enterprise Linux 8.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.07.2021 (+6) 5 dager05.07.2021 (+6) 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 16.08.2021 5 dager 16.08.2021 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2021 5 dager 06.09.2021 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 27.09.2021 5 dager 27.09.2021 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 18.10.2021 5 dager 18.10.2021 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 15.11.2021 5 dager 15.11.2021 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 13.12.2021 5 dager 13.12.2021 37.000 kr

RH199: RHCSA Rapid Track Course - Connect2Classroom

RH199: RHCSA Rapid Track Course - Connect2Classroom. Learn essential Red Hat Enterprise Linux 8 tasks and methods in a condensed format! This course is designed for students who already have significant experience with Linux administration.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.07.2021 (+8) 5 dager05.07.2021 (+8) 39.000 kr
Nettkurs / nettstudie 26.07.2021 5 dager 26.07.2021 39.000 kr
Nettkurs / nettstudie 16.08.2021 5 dager 16.08.2021 39.000 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2021 5 dager 06.09.2021 39.000 kr
Nettkurs / nettstudie 27.09.2021 5 dager 27.09.2021 39.000 kr
Nettkurs / nettstudie 18.10.2021 5 dager 18.10.2021 39.000 kr
Nettkurs / nettstudie 15.11.2021 5 dager 15.11.2021 39.000 kr
Nettkurs / nettstudie 29.11.2021 5 dager 29.11.2021 39.000 kr
Nettkurs / nettstudie 13.12.2021 5 dager 13.12.2021 39.000 kr

RH294: Red Hat System Administration 3: Linux - Connect2Classroom

RH294: Red Hat System Administration 3: Linux Automation with Ansible - Connect2Classroom. Learn how to automate Linux system administration tasks with Ansible!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.07.2021 (+8) 5 dager05.07.2021 (+8) 30.500 kr
Nettkurs / nettstudie 26.07.2021 5 dager 26.07.2021 30.500 kr
Nettkurs / nettstudie 16.08.2021 5 dager 16.08.2021 30.500 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2021 5 dager 06.09.2021 30.500 kr
Nettkurs / nettstudie 27.09.2021 5 dager 27.09.2021 30.500 kr
Nettkurs / nettstudie 18.10.2021 5 dager 18.10.2021 30.500 kr
Nettkurs / nettstudie 15.11.2021 5 dager 15.11.2021 30.500 kr
Nettkurs / nettstudie 29.11.2021 5 dager 29.11.2021 30.500 kr
Nettkurs / nettstudie 13.12.2021 5 dager 13.12.2021 30.500 kr

RH342: Red Hat Enterprise Linux Diagnostics - Virtual

RH342: Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting. This course provides system administrators with the tools and techniques they need to successfully diagnose, and fix, a variety of potential issues.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.07.2021 (+1) 5 dager05.07.2021 (+1) 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 25.10.2021 5 dager 25.10.2021 37.000 kr

RH415: Red Hat Security: Linux in Physical, Virtual - Virtual

RH415: Red Hat Security: Linux in Physical, Virtual, and Cloud. This course is designed for security administrators and system administrators who need to manage the secure operation of servers running Red Hat Enterprise Linux®, whether deployed on physical hardware, as virtual machines

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.08.2021 (+3) 5 dager16.08.2021 (+3) 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2021 5 dager 06.09.2021 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 20.09.2021 5 dager 20.09.2021 37.000 kr
Nettkurs / nettstudie 11.10.2021 5 dager 11.10.2021 37.000 kr

Online Linux Workshop: Kommandolinjen

Bli en terminal-ninja og lær å bruke funksjonaliteten i Linux Bash - skallet til vanlige oppgaver, systemadministrasjon, utvikling og data science.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 8.500 kr