Annet i Porsgrunn / Brevik

Brannvernlederkurs

§ 3-2 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at særskilte brannobjekt skal ha brannvernleder. Brannvernleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om brannlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 2 dager 4 250 kr

Brannvernlederkurs

§ 3-2 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at særskilte brannobjekt skal ha brannvernleder. Brannvernleder skal ha tilstrekkelig kunnskap om brannlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager 4 250 kr