ØreakupunkturSted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Sverresgate 33, 5010 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 samlinger à 3 dager
Pris: 16.800

Vi tilbyr kurs i øreakupunktur. Øreakupunktur er en fin behandling, enten alene eller i kombinasjon med andre terapiformer. Øreakupunktur (auriculoterapi) er en praktisk behandlingsmetode med et stort medisinsk anvendelsesområde.

Innhold:
Som soneterapi vil behandling med øreakupunktur først og fremst fremme pasientens selvhelbredende prosesser. Behandlingen passer svært godt å bruke i kombinasjon til andre behandlinger, som fotsoneterapi og massasje og du vil da kunne gi en mer effektiv behandling. Gjennom dette kurset vil du som terapeut utvikle gode kunnskaper for å kunne behandle ørets soner med øreakupunktur og eller trykkmassasje, samt kunne vurdere klientens behov i hvert tilfelle, og iverksette behandling, enten det er øreakupunktur som selvstendig behandling eller i kombinasjon med andre terapiformer. IFH underviser i øreakupunktur etter Nougiers metode. Kurset er lagt opp med teoretiske og praktiske forelesninger.

Det faglige innholdet består av:
• Øreakupunkturens historie og grunnprinsipp
• Ørets anatomi
• Organsystemets beliggenhet i øret
• Embryologisk hypoteser
• Hygiene
• Valg av punkter og behandlingsteknikker
• Valg av redskaper (nåler, punktsøker)
• Kontraindikasjoner / forsiktighetsregler
• Analyse og behandling

Undervisningen vil være i form av forelesning, i tillegg til praktiske øvelser hvor man øver på hverandre og man kommer fort i gang med de praktiske øvelsene, dvs. øvelse i lokalisering av punkter og riktig bruk av nåler.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i øreakupunktur

Forkunnskaper:
• Kurset baserer seg på at kursdeltagere har kunnskap om TCM og 5-elementloven fra før. For de som ikke har dette vil det bli satt opp et 3-dagers kurs i tilknytning til øreakupunkturkurset.


Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kompendie, alt materiell og eksamensavgifter

Vis flere tilsvarende kurs: