Årsoppgjør i praksis for AS - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Sart når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.100

Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset gir kunnskap om utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding som gir deg kvalitet og lønnsomhet i leveransen

Innhold
Kurset tar deg igjennom årsoppgjørsprosessen fra saldobalanse til ferdig skattemelding og årsregnskap. Vi går gjennom de formelle kravene til årsregnskapet, og de vanligste postene som behandles ulikt regnskapsmessig og skattemessig. Underveis viser vi praktiske løsninger i årsoppgjørsprogram for et aksjeselskap. Temaer som omhandles i kurset:

• Regnskapsloven
• Formelle krav til årsoppgjøret
• Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld
• Ikke fradragsberettigede kostnader og skattefri inntekt
• Skattekostnad
• Beregning og regnskapsføring av utbytte
• Noter
• Cases og praktisk utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding for AS

Gjennomføring
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot autoriserte regnskapsførere, revisorer, advokater, saksbehandlere fra skatteetaten og andre som utfører årsoppgjørsarbeid eller har interesse for temaet