Vurdering for læring – i kulturskolenKursarrangør: Musikkpedagogikk.no
Sted: Vi kommer gjerne til deg
          Oslo, Torshov
Kursadresse: Thurmannsgt. 13A, 0461 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager

Dette foredraget/kurset dreier seg om hvordan vi kan øke elevenes læringsutbytte i undervisningen. Vi skal verken endre undervisningen eller rammene, men se nærmere på en læringsfremmende dialog mellom lærere og elever. Det handler om vurdering for læring.

Mens "vurdering" tidligere ble oppfattet som måling av oppnådd elevkompetanse, har begrepet i tillegg fått en langt tydeligere retning mot økt læring. Grunnskolen har holdt på med dette i noen år, og nå har uttrykket "vurdering for læring" (VFL) også blitt tatt inn i kulturskolenes rammeplan.

Det vil bidra til ytterligere å styrke kulturskolelærerens arbeid. Eldar Skjørten har tidligere holdt suksessfylte kurs om dette rundt 50 ganger for musikklærere i grunnskolen. I dette foredraget bruker han sin bakgrunn fra 14 år som ansatt i kulturskolen til å presentere vurdering for læring i en form som egner seg for kulturskole. Varighet: Fleksibelt, avhengig av valg av form (foredrag/kurs) og omfang av medvirkning (felles refleksjon/diskusjon etc.)

Målgruppe for kurset:
Alle som underviser i musikk i grunnskolen. Kurset passer spesielt godt for lærere på ungdomstrinnet og mellomtrinnet.

Vis flere tilsvarende kurs: